Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

PUP sięga po pieniądze

  • Dodano: 2016-02-09 07:45, aktualizacja: 2016-02-08 11:42
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich pozyskał środki w wysokości 1 508 567,60 zł na realizację projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście na prawach powiatu Siemianowice Śląskie (II).
 
 
Jest to projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wpisujący się w oś priorytetową I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy oraz poddziałanie 1.1.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Do udziału w projekcie kwalifikować się będą osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).
 
 
Wsparciem zostanie objęte 138 osób, z czego 83 osób będą stanowiły kobiety, 62 uczestników projektu będą stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, a 6 osób niepełnosprawni. Wsparcie będzie realizowane w następujących formach:
 
 
- Pośrednictwo pracy,
- Poradnictwo zawodowe,
- Szkolenia indywidualne (w tym szkolenia w ramach bonu szkoleniowego),
- Staże (w tym staże w ramach bonu stażowego),
- Prace interwencyjne,
- Bony zatrudnieniowe,
- Bony na zasiedlenie,
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
 
Projekt ma trwać do końca 2016 roku. Zainteresowanych udziałem klientów oraz zainteresowanych współpracą pracodawców zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.