Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Wysoka ocena ZSI

  • Dodano: 2016-04-08 07:45, aktualizacja: 2016-04-07 11:06
Na początku marca w Zespole Szkół Integracyjnych gościli wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Katowicach, którzy przeprowadzili ewaluacje problemową w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 8 Integracyjnym. Badanie obejmowało uczniów, nauczycieli i rodziców. Ewaluatorzy w przeciągu 8 dni przeprowadzili wywiady indywidualne i grupowe, ankietowali, prowadzili obserwacje lekcji i zajęć pozalekcyjnych i analizowali dokumentację szkoły.
 
 
Na podstawie zebranych danych sporządzili raport, obejmujący trzy  obszary. Pierwszy z nich uwzględnia wiedzę i umiejętności uczniów, określone w podstawie programowej; drugi odnosi się do wszechstronnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i sytuacji; trzeci dotyczy procesów edukacyjnych, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Oceniono również działania szkoły wynikające  z analizy wyników edukacyjnych.
 
 
Wysoka ocena wystawiona szkole jest potwierdzeniem umiejętnie podejmowanych działań, skierowanych na wszechstronny rozwój ucznia i rzetelnej pracy z uczniem . Doceniono również różnorodną i szeroką pomoc dydaktyczno-wychowawczą uczniom, wymagającym  opieki.
 
 
Wnioski ewaluatorów  potwierdzają wysoką jakość pracy w ZSI:
 
Realizacja przez szkołę podstawy programowej umożliwia uczniom nabycie kompetencji kluczowych, niezbędnych do kontynuowania nauki w następnym etapie edukacyjnym.  Szkoła, realizując zadania dydaktyczne i wychowawcze, otacza wsparciem uczniów i ich rodziców. Podejmowane działania są przez nich dostrzegane i doceniane, zwłaszcza specjalistyczna pomoc dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz indywidualizacja procesu edukacyjnego. Nauczyciele w szkole analizują osiągnięcia uczniów, a wdrażane wnioski z prowadzonego monitorowania tych osiągnieć przyczyniają się do powolnej poprawy efektów kształcenia, a także osiągania przez absolwentów szkoły sukcesów w następnym etapie edukacyjnym. Dokonywane przez szkołę rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów umożliwia zorganizowanie różnych form wsparcia i pomocy, w szczególności zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.  Dzięki właściwie prowadzonym działaniom edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczym, zaangażowaniu nauczycieli, przyjaznej atmosferze szkoła jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. Uczniowie szkoły i nauczyciele wspólnie z rodzicami uczniów aktywnie uczestniczą w wielu różnorodnych, wysoko ocenianych uroczystościach środowiskowych oraz podejmują wspólne inicjatywy i działania na rzecz niepełnosprawnych dzieci w ramach stowarzyszenia "Lodołamacz".
 
 
Nauczyciele gimnazjum, realizując podstawę programową, uwzględniają zalecane warunki i sposoby jej realizacji oraz osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Prowadzą diagnozy, monitorują i analizują osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości rozwojowych.  Prowadzone analizy wyników egzaminów gimnazjalnych oraz innych badań zewnętrznych służą do podejmowania działań zmierzających do podnoszenia efektów kształcenia oraz jakości pracy szkoły. Monitorując i analizując osiągnięcia uczniów oraz wdrażając wnioski z przeprowadzanych analiz, nauczyciele uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. Zdaniem rodziców, wsparcie, które otrzymują ich dzieci w szkole od nauczycieli i wychowawców, jest adekwatne do oczekiwań zarówno ich, jak i ich dzieci.
 
 
Wystawiona wysoka ocena stanowi  zachętę do dalszej wytężonej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.

Drogi Użytkowniku!

Dokładamy wszelkich starań by korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie komfortowe.

Dlatego staramy się dopasować dostępne w nim treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez administratora danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych.

Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić w przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, a także uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z naszej Polityki Prywatności.

Przejdź do serwisu