Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Zgłoś obiekt do ewidencji

  • Dodano: 2017-02-22 07:45, aktualizacja: 2017-02-21 13:23

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, Prezydent Miasta prowadzi ewidencję pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Siemianowic Śląskich. Osoby świadczące usługi hotelarskie w obiektach innych niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić obiekt do ewidencji.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi, czyli nie są skategoryzowane przez Marszałka Województwa jako: hotel, motel, pensjonat, kempingi, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe oraz schroniska. Obowiązek wpisu dotyczy także prowadzenie pola biwakowego.

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się na przykład: ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska, pokoje pracownicze itp. obiekty świadczące usługi hotelarskie.

Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych.

Zgłoszenie jest obowiązkowe bez względu na liczbę wynajmowanych miejsc noclegowych.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Spraw Obywatelskich – Działalność Gospodarcza piętro II, pok. 21, tel. 32 7605328

Wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie:

http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/022

Pozostałe informacje:

https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1130-zgloszenie-obiektu-do-ewidencji-innych-obiektow-w-ktorych-swiadczone-sa-uslugi-hotelarskie/3113/teryt/24

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.