Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

19 maja- XX sesja Rady Miasta

  • Dodano: 2016-05-12 08:15, aktualizacja: 2016-05-11 12:13
19 maja o godz. 13.00 odbędzie się XX sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie Sesji.
 
2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.
 
3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 
4.  Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
5. Interpelacje radnych.
 
6. Skargi wpływające do Rady Miasta.
 
7. Sytuacja w oświacie w mieście w związku z planowanymi zmianami restrukturyzacyjnymi:  przedszkoli, gimnazjów.
 
Stan przygotowań do ewentualnych połączeń.
 
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Siemianowicach Śląskich w 2015 r.
 
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1/XX/16 – przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2015
 
2/XX/16 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich za 2015 r.
 
3/XX/16 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za 2015 r.
 
4/XX/16 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr 360 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rejonie ul. Kopalnianej, stanowiącej działkę nr 53-2959/227 o pow. 3 340 m2 zapisanej w księdze wieczystej KA1I00004399/1  z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do tego garażu
 
5/XX/16 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr 82 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rejonie ul. Starej Katowickiej, stanowiącej działkę nr 56-970/22 o pow. 3 413 m2 zapisanej w księdze wieczystej KA1I00006097/8 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do tego garażu
 
6/XX/16 – zmian budżetu miasta na 2016 rok
 
7/XX/16 – udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., na dofinasowanie wyposażenia ambulansu
 
10.  Odpowiedzi na interpelacje.
 
11.  Sprawy informacyjne.
 
12 .  Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.