Ważne adresy i telefony Siemianowice Śląskie

Telefon alarmowy Numer telefonu
Pogotowie ratunkowe 999
32 241 39 40
Straż pożarna 998
32 766 80 30
Policja

997
32 359 62 01
32 359 62 02

Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 228 22 13
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie energetyczne 991
32 349 22 00
Pogotowie Wod.-Kan. 994
32 293 77 86
Straż miejska 986
32 228 47 00
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 32 220 01 80
Instytucje Numer telefonu
Urząd Miasta 32 760 52 00
Urząd Skarbowy 32 766 08 70
Urząd Stanu Cywilnego 32 766 05 23
Powiatowy Urząd Pracy 32 765 29 45