Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Budżet uchwalony

  • Dodano: 2012-12-20 14:00, aktualizacja: 2018-03-27 14:10
Rada Miasta Siemianowic Śląskich przytłaczającą większością głosów uchwaliła budżet miasta na rok 2013, a także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2021.
 
 
Za zaproponowanym przez prezydenta Jacka Guzego projektem budżetu opowiedziało się 17 radnych spośród dwudziestu obecnych na sesji.
 
Dzisiejszy dzień dla skarbnika miasta Henryka Falkusa jest podwójnie ważny – nie tylko że przyszło mu przedstawiać projekt budżetu na przyszły rok, to jeszcze właśnie dziś obchodzi on swoje urodziny, o czym pamiętali zarówno włodarze naszego miasta, jak i siemianowiccy radni. 
 
Ogromny bukiet kwiatów panu Henrykowi wręczyli na samym początku sesji prezydent Jacek Guzy oraz przewodniczący Rady Miasta Adam Cebula.
 
Później jednak dzisiejszy jubilat musiał „wrócić na ziemię” i zgodnie z procedurą przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to pozytywnie zaopiniowała zarówno projekt budżetu, jak i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz propozycję sfinansowania deficytu budżetowego.
 
Opinię Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta odczytał z kolei jej wiceprzewodniczący Zbigniew Krupski. Należy podkreślić, że komisja dokonała niezwykle skrupulatnej analizy przedłożonego jej materiału, na co zresztą zwrócił uwagę przewodniczący Rady Miasta Adam Cebula, który w związku z tym specjalne podziękowania skierował na ręce przewodniczącej Anny Zasady – Chorab.
 
Ona to właśnie przedstawiła na sesji stanowisko klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Podobnie jak występujący wcześniej w imieniu klubu radnych Forum Samorządowego Siemianowic Śląskich Stefan Wieczorek, także i Anna Zasada – Chorab, zabierając głos w imieniu PO, opowiedziała się za uchwałą budżetową, podnosząc jednak pewne zastrzeżenia.
 
W szczególności dotyczyły one wysokości wydatków inwestycyjnych i majątkowych, a także poziomu wydatków na oświatę. Niepokój radnych PO budzą też rosnące zaległości czynszowe części mieszkańców.
 
Nie mieli też wątpliwości, że projekt budżetu należy poprzeć, radni „Solidarnej Polski”, w których imieniu wystąpił Jerzy Kurzawa, który zwrócił uwagę na wpływ sytuacji makroekonomicznej na założenia naszego budżetu.
 
W podobnym duchu wypowiadał się, występujący w imieniu SLD, Jacek Blida, który stwierdził iż, „tak krawiec kraje, jak materii staje”. Niepokój radnych SLD wzbudził natomiast poziom wydatków na Szpital Miejski, który – w ich ocenie – jest nazbyt mały w obliczu czekających Szpital wyzwań.
 
Jedynie radni klubu SMS – Niezależni, w imieniu których głos zabrał Rafał Piech, nie poparli projektu budżetu, całkowicie odrzucając jego założenia.
 
Ostatecznie za uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej głosowało siedemnastu radnych, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Z kolei, gdy chodzi o uchwałę budżetową, za był siedemnastu radnych, a trzech zagłosowało przeciw.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.