Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Informacja Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie dotycząca list wyborczych

  • Dodano: 2020-04-27 09:45

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, wydał oficjalny komunikat w sprawie nieformalnego i niepodpisanego wniosku jaki trafił do urzędu miasta drogę elektroniczną ze strony Poczty Polskiej:

Informuję mieszkańców miasta, że wobec otrzymania ze strony Poczty Polskiej, drogą elektroniczną niepodpisanego przez nikogo wniosku o udostępnienie danych osobowych siemianowickich wyborców, nie przekażemy jako Urząd Miasta żadnej listy z danymi wrażliwymi. Nie widząc obecnie podstaw prawnych do podjęcia stosownych działań administracyjnych, będę oczekiwał z urzędnikami na jednoznaczną wykładnię prawną, pozwalającą w bezpieczny i legalny sposób zarządzać naszymi danymi osobowymi w kontekście prac komisji wyborczych.

Rafał Piech
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.