Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Od dziś zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta

  • Dodano: 2020-10-23 06:30, aktualizacja: 2020-10-22 21:13

Urząd Miasta od dnia dzisiejszego wprowadza zmiany w funkcjonowaniu.

W związku z podjęciem działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (koronawirus COVID-19), od dnia 23 października br. do odwołania, nastąpią zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobie funkcjonowania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, w następującym zakresie:

1. Bezpośrednia obsługa mieszkańców zostaje ograniczona do spraw:

a) rejestracji stanu cywilnego (ul. Al. Sportowców 1),

b) ewidencji ludności i dowodów osobistych (ul. Jana Pawła II 10),

c) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych (ul. Jana Pawła II 1),

d) wglądu do dokumentacji dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji związanej z opracowaniem planów w tym projektów planów (ul. Michałkowicka 105),

e) postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) (ul. Michałkowicka 105, ul. Jana Pawła II 10),

f) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ul. Michałkowicka 105)

po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnieniu terminu.

2. W pozostałych sprawach obsługa odbywać się będzie telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie.

3) W budynkach Urzędu Miasta udostępniona zostaje skrzynka podawcza.

4) Kasy Urzędu Miasta będą nieczynne. Płatności należy regulować na rachunki bankowe Urzędu.

Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian:

  • poniedziałki – 7.00–17.00
  • wtorki, środy i czwartki – 8.00–16.00
  • piątki – 8.00–14.00

za wyjątkiem Referatu Świadczeń (ul. Wyzwolenia 17 – budynek Powiatowego Urzędu Pracy):

  • poniedziałki – 7.00–16.00
  • wtorki, środy i czwartki – 7.00–14.00
  • piątki – 7.00–13.00

Wprowadzone zasady mają na celu maksymalne ograniczenie możliwości zarażenia koronawirusem zarówno interesantów jak i pracowników. Potencjalna możliwość zaleconej kwarantanny w Urzędzie wyeliminuje z funkcjonowania cały urząd. Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Google NewsSubskrybuj Siemianowice.net.pl z Google News

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również