Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Od dziś zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta

  • Dodano: 2020-10-23 06:30, aktualizacja: 2020-10-22 21:13

Urząd Miasta od dnia dzisiejszego wprowadza zmiany w funkcjonowaniu.

W związku z podjęciem działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (koronawirus COVID-19), od dnia 23 października br. do odwołania, nastąpią zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobie funkcjonowania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, w następującym zakresie:

1. Bezpośrednia obsługa mieszkańców zostaje ograniczona do spraw:

a) rejestracji stanu cywilnego (ul. Al. Sportowców 1),

b) ewidencji ludności i dowodów osobistych (ul. Jana Pawła II 10),

c) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych (ul. Jana Pawła II 1),

d) wglądu do dokumentacji dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji związanej z opracowaniem planów w tym projektów planów (ul. Michałkowicka 105),

e) postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) (ul. Michałkowicka 105, ul. Jana Pawła II 10),

f) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ul. Michałkowicka 105)

po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnieniu terminu.

2. W pozostałych sprawach obsługa odbywać się będzie telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie.

3) W budynkach Urzędu Miasta udostępniona zostaje skrzynka podawcza.

4) Kasy Urzędu Miasta będą nieczynne. Płatności należy regulować na rachunki bankowe Urzędu.

Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian:

  • poniedziałki – 7.00–17.00
  • wtorki, środy i czwartki – 8.00–16.00
  • piątki – 8.00–14.00

za wyjątkiem Referatu Świadczeń (ul. Wyzwolenia 17 – budynek Powiatowego Urzędu Pracy):

  • poniedziałki – 7.00–16.00
  • wtorki, środy i czwartki – 7.00–14.00
  • piątki – 7.00–13.00

Wprowadzone zasady mają na celu maksymalne ograniczenie możliwości zarażenia koronawirusem zarówno interesantów jak i pracowników. Potencjalna możliwość zaleconej kwarantanny w Urzędzie wyeliminuje z funkcjonowania cały urząd. Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również