Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Ostatnia sesja siemianowickiej Rady Miasta VIII kadencji

 • Dodano: 2024-03-22 13:00

Wczoraj, 21 marca br. o godzinie 13.00 w Dużej Sali Posiedzeń miejskiego ratusza rozpoczęła się 69. sesja Rady Miasta Siemianowic Śląskich – ostatnie, planowane posiedzenie Rady Miasta VIII kadencji.

Oficjalne ostatnie posiedzenie

Pierwszym punktem obrad były zmiany i uzupełnienia ich porządku. W tym punkcie wprowadzono projekty uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038 oraz zmiany budżetu miasta na rok 2024. Wycofano natomiast projekt uchwały w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” pani Barbarze Mercie – podczas lutowej sesji radni zaproponowali, by podobne projekty były procedowane już w nowej kadencji.

Następnie Agnieszka Gładysz, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie przedstawiła informację prezydenta miasta z działalności międzysesyjnej i odpowiadała na liczne pytania radnych, dotyczące wspomnianego okresu.

Rozmowy o bezpieczeństwie

Tematem marcowej sesji była informacja o stanie bezpieczeństwa w naszym mieście za rok 2023. Jego dopełnieniem było głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej przyjęcia: informacji na temat „Stanu bezpieczeństwa w mieście Siemianowice Śląskie za 2023 rok”. Projekt został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Głosowanie i wybór ławników

Kluczowym punktem wczorajszego posiedzenia było przeprowadzenie przez komisję skrutacyjną tajnego głosowania, w wyniku którego wybrano ławników. Do Sądu Okręgowego w Katowicach – do orzekania w sprawach karnych, Jacka Trzeźwiaka natomiast do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach – do orzekania w zakresie prawa pracy, Krzysztofa Bulę. Po ogłoszeniu wyników, radni podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2024-2027.

Uchwały

W dalszej części sesji radni debatowali na projektami uchwał przyjętymi w porządku obrad. Ostatecznie przegłosowali uchwały w sprawie:

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 -2038
 • zmian budżetu miasta na 2024 rok
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2023 rok
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2023 roku oraz potrzeb związanych z realizacją tych zadań
 • przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2024-2026
 • uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Siemianowicach Śląskich” na rok 2024
 • określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2024
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w 2024 roku
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 631 m², położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Wiejskiej, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 43-84/8, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek działkowy
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 624 m², położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Składowej, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 56-1270/22, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek działkowy
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 350 m², położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Emilii Plater, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 35-816/4, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek działkowy
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 52-965/3 o powierzchni 193 m², położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulic Stara Szosa i Czeladzkiej, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
 • wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu użytkowego o pow. 143,85 m², do którego przynależy piwnica o powierzchni 31,68 m², zlokalizowanego w budynku mieszkalnym o numerze adresowym Śląska.

W Siemianowicach Śląskich wraz z udziałem wynoszącym 850/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt – działka nr 1646/200 o pow. 1785 m² oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KA1I/ŚŚŚŚŚ./..

Weronika MyszkaWeronika Myszka
Źródło: UM Siemianowice Śl. / fot. UM Siemianowice Śl.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również