Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Ostatnie dni składania wniosków do BO

  • Dodano: 2017-02-27 09:00

To już ostatnie dni składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2018 -przyjmowane one będą jeszcze tylko do dnia 28 lutego br.

Wnioski można:

* nadsyłać listownie na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, przy ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, z dopiskiem „Budżet Obywatelski na rok 2018”,
* składać osobiście w kancelariach podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, przy ul. Jana Pawła II 10 lub ul. Michałkowickiej 105,
* kierować elektronicznie za pomocą skanu wypełnionego dokumentu przesłanego na adres: bo@um.siemianowice.pl
W przypadku  przesłania wniosku pocztą, za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

Więcej informacji na www.bo.siemianowice.pl

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.