Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Prezydent uzyskał absolutorium

  • Dodano: 2017-06-26 09:00

Najważniejszym punktem obrad minionej sesji RM było udzielenie absolutorium prezydentowi.

Sesja Rady Miasta należała do najważniejszych w tym roku, bowiem radni mieli głosować w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Rafałowi Piechowi. I tak też się stało .Rada 20 głosami, przy 2 –wstrzymujących się, wyraziła akceptację dla działalności finansowej, uznała ją za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń. Rada zaakceptowała przedłożone sprawozdanie zarówno pod kątem poprawności rachunkowej, rzetelności, jak i kompletności przedstawionych danych. Potwierdzenie tych działań stanowiła odczytana na sesji pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

”Dziękuję, że jesteście ze mną i wspólnie zmieniamy miasto„– zwrócił się do radnych Rafał Piech i podkreślił wagę i potrzebę-przy zachowaniu wzajemnego szacunku- kontynuowania przez kolejnych włodarzy miasta dzieła ich poprzedników, bo, jak podkreślił, pozwala to osiągnąć sukces. Prezydent wyraził też satysfakcje z faktu współpracy rozmaitych ugrupowań i opcji politycznych, jaka ma miejsce  na szczeblu lokalnym.

O ile najważniejszym punktem obrad sesji było absolutorium, to z pewnością najbardziej gorący, stanowiła debata nad projektem  uchwały w sprawie częściowej zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Obowiązująca do marca br. uchwała, pochodząc sprzed kilkunastu lat, odnosiła się do ówczesnych  średnich dochodów, stąd potrzeba dostosowania kryteriów do współczesnych realiów. Troską  radnych, jak i prezydenta, było ustalenie na optymalnym poziomie progów wysokości dochodów, potrzebnych do kwalifikowania najemców . Ostatecznie przegłosowano projekt uchwały, choć, jak zapewnił prezydent, gdyby praktyka wykazała potrzebę wprowadzenia jakichś korekt, to będą one dokonane.

Jak to niejednokrotnie ma miejsce na sesji Rady Miasta, tak i tym razem nie zabrakło na niej chwil uroczystych. Po raz pierwszy prezydent Rafał Piech wręczył nagrody gospodarcze w czterech kategoriach( piszemy o tym w osobnym tekście). Uroczysty ton – w przenośni i dosłownie- nadała także sesji  prezentacja dokonań Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zanim bowiem prezes Fundacji Renata Jaroń-Guzy zreferowała działalność  uniwersytetu, wystąpił jego chór. Przewodniczący Adam Cebula oraz prezydent Rafał Piech wyrazili swoje uznanie dla działalności SUTW, podkreślając jednocześnie, jak ważną grupą dla siemianowickiej społeczności są seniorzy, którzy są dla niej zarówno źródłem doświadczenia, jak i  pięknych tradycji.

Sylwia GerlaczekSylwia Gerlaczek
źródło: UM Siemianowice Śl./E. Roch - Wyrzykowska, W. Mateusiak

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.