Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Rodzina 500 plus

 • Dodano: 2019-06-07 10:15

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie – Wydział Polityki Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” na kolejny okres zasiłkowy 2019/2021, można składać:

Od dnia 1 lipca 2019r. - drogą elektroniczną:

 • poprzez bankowość elektroniczną,
 • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dla osób posiadających profil zaufany,
 • emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl
 • PUE ZUS – wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS dla osób posiadających profil PUE.

Od 01 sierpnia 2019r. - drogą tradycyjną:

 • w Urzędzie Miasta ul.Michałkowicka 105 Siemianowice Śląskie
 • listownie pocztą

ZMIANY W PROGRAMIE 500 PLUS WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 01 LIPCA 2019r.

 • Zniesione zostaje kryterium dochodowe co oznacza, iż "Program Rodzina 500 plus" obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.
 • Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
 • Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
 • Zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.
 • Rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku, aby otrzymać wyrównanie od dnia narodzin dziecka. Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Aktualne informacje na temat świadczenia wychowawczego „RODZINA 500 PLUS” można uzyskać po kliknięciu na poniższy link:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

WAŻNE!

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to organ właściwy przekaże wniosek wraz z dokumentami do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach celem jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji sytemu zabezpieczenia społecznego. Decyzję w tej sprawie wydaje Wojewoda Województwa – w przypadku decyzji pozytywnej świadczenia wypłaca organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również