Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Rusza rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

  • Dodano: 2021-02-19 06:30, aktualizacja: 2021-02-18 19:39

Zgodnie z podjętym zarządzeniem w terminie 22.02-28.02.2021 rodzice dzieci uczęszczających do siemianowickich przedszkoli składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

8 marca od godz. 8.00 rusza nabór do przedszkoli i oddziału przedszkolnego

Terminy rekrutacji zamieszczone są w Zarządzeniu nr 1842/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 stycznia 2021 r. (plik do pobrania w załącznikach poniżej informacji).

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). W celu wypełnienia wniosku o przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa nr 16) należy zalogować się do systemu wspomagającego postępowanie rekrutacyjne za pośrednictwem strony:

Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować, wraz z załącznikami, podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru (wybranym na pierwszym miejscu listy preferencji).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 174/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.  Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria ustawowe – art 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.):

1. wielodzietność rodziny kandydata;

2. niepełnosprawność kandydata;

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie ww. kryteria mają jednakową wartość.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – Uchwała Nr 174/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (plik do pobrania tutaj).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również