Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Ruszyła rekrutacja na szkolenia komputerowe ECDL i "e-Senior"

 • Dodano: 2020-07-20 06:00, aktualizacja: 2020-07-19 22:30

Wystartowała rekrutacja na DARMOWE szkolenia komputerowe: Kurs ECDL i "e-Senior" organizowane przez miasto Siemianowice Śląskie.

Co to za kursy i dla kogo są adresowane?

Kurs ECDL - kurs podstawowych umiejętności komputerowych skierowany jest do 50 mieszkańców naszego miasta, którzy ukończyli min. 30 lat i chcą zdobyć umiejętności podstawowej obsługi komputera tj.

 • Podstawy pracy z komputerem,
 • Podstawy pracy w sieci,
 • Przetwarzanie tekstów,
 • Arkusze kalkulacyjne,
 • Bank Danych o Mieście- przykłady wykorzystania w innych miastach.

Kurs w wymiarze 80h lekcyjnych. Przewidywany czas trwania kursu to 10 dni.

Kurs zakończony będzie egzaminem, którego pozytywny wynik zostanie potwierdzony certyfikatem ECDL (honorowanym na terenie całej Unii Europejskiej).

Szkolenie "e-Senior" -  szkolenie skierowane do 48 mieszkańców naszego miasta, którzy ukończyli min. 55 lat i znają podstawy obsługi komputera, ale chcieliby nabyć dodatkowe umiejętności takie jak:

 • obsługa platformy SEKAP i ePUAP - korzyści jakie płyną z posiadania profilu zaufanego,
 • obsługa bankowości elektronicznej,
 • zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
 • rozliczanie podatków on - line,
 • korzystanie z platform typu Bank Danych o Mieście.

Szkolenie w wymiarze 40h lekcyjnych. Przewidywany czas trwania szkolenia to 5 dni.

Szkolenia odbywać się będą w małych grupach w salach na terenie miasta Siemianowice Śląskie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zalecanych w związku z pandemią wirusa SARS CoV-2 (dostępne środki do dezynfekcji oraz maseczki).

W trakcie szkoleń dla każdego uczestnika przewidziany jest poczęstunek oraz obiad.

Gdzie się zgłosić?

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony jest w formie ciągłej do momentu wyczerpania miejsc na danym szkoleniu lub kursie. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w kancelariach podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ul. Michałkowicka 105. Dopuszczalne jest również składanie dokumentów w formie elektronicznej (skan z podpisem) na maila: humansmart@um.siemianowice.pl

W razie dodatkowych pytań UM zaprasza do kontaktu z pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta: p. Betiną Bober-Ogon tel. 32 760 54 21 oraz p. Dorotą Rus tel. 32 760 54 70.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.