Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Siemianowice Śląskie: Rozdział mieszkań do remontu kapitalnego

  • Dodano: 2019-09-30 11:45

W dniach od 30 września do 2 października 2019 roku, zostaną udostępnione do obejrzenia lokale mieszkalne przeznaczone do remontu kapitalnego we własnym zakresie i na własny koszt. Osoby uprawnione, znajdujące się na listach osób oczekujących, będą mogły oglądać poszczególne mieszkania zgodnie z przedstawionym harmonogramem, zawierającym szczegółowe informacje w tym dzień i godzinę oglądania.

Kto może brać udział w rozdziale mieszkań do remontu kapitalnego?

W rozdziale mogą uczestniczyć osoby (za wyjątkiem osób oczekujących na mieszkanie na podstawie wyroku eksmisyjnego) zakwalifikowane do przydziału mieszkania, znajdujące się na właściwych listach w siemianowickim Urzędzie Miasta. Osoby znajdujące się na innych listach niż lokali do remontu kapitalnego, zobowiązane będą złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające dysponowanie środkami finansowymi, umożliwiającymi przeprowadzenie koniecznego remontu kapitalnego we własnym zakresie i na własny koszt.

Przydział lokalu

W terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu rozdziału tj. do 7 października 2019 roku osoby uczestniczące w rozdziale, zainteresowane przyjęciem lokalu, składają pisemny wniosek, który powinien zawierać maksymalnie 5 wytypowanych mieszkań (dokładny adres) zgodnie z kolejnością zainteresowania wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane dochody za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku (tj. lipiec 2019 – wrzesień 2019), deklaracją o wysokości dochodów oraz oświadczeniem o stanie majątkowym. Wnioski należy składać w kancelarii podawczej Urzędu Miasta z zachowaniem wspomnianego terminu.
O kolejności przydziału lokali do remontu kapitalnego będzie decydować data złożonego wniosku o najem lokalu mieszkalnego zgodnie z kolejnością na liście.

W terminie 21 dni od daty zakończenia udostępnienia lokali, Urząd Miasta sporządzi listę przydzielonych lokali do remontu kapitalnego.

Wnioski online w jednym miejscu Pobierz

Prace remontowe i umowa

Osoba, której w wyniku zakończenia rozdziału przydzielono lokal do remontu przed otrzymaniem skierowania do zawarcia Porozumienia o udostępnieniu lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia wykonania remontu mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt.

Kolejnym etapem jest zawarcie, na okres 12 miesięcy, porozumienia pomiędzy gminą, a przyszłym najemcą w celu przeprowadzenia remontu. Termin zakończenia remontu, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, może zostać prolongowany jednokrotnie, maksymalnie o 6 miesięcy pod warunkiem zaawansowania prac remontowych w co najmniej 50%.

Po zakończeniu prac remontowych, przeprowadzonych zgodnie z zawartym porozumieniem, zostanie zawarta umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony pod warunkiem braku zaległości w opłatach przyjętego lokalu.

Załączniki:

Komentarze (1)    dodaj »

  • zdzislaw98

    Cóż to jest za łaska otrzymać nie nadającą się do zamieszkania ruinę, wykonać jej remont czyt. odbudowę a na koniec po remoncie płacić czynsz, który będzie stale rósł. A co z obowiązkiem gminy o zapewnieniu mieszkań socjalnych do wynajmu a nie do remontu a właściwie odbudowy. Gdyby ubiegający się o mieszkanie posiadali środki na remont kapitalny lub odbudowę to również mogliby kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Problem jest taki, że mogą mieć środki na wynajem ale nie mają pieniędzy na zakup lub generalny remont lokalu. Wszyscy o tym wiedzą za wyjątkiem urzędników, którzy się tym tematem zajmują tworząc enklawy biedy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również