Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Siemianowickie Centrum Kultury w programie Dom Kultury +

  • Dodano: 2023-02-13 07:00, aktualizacja: 2023-02-12 22:21

Siemianowickie Centrum Kultury pozyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.

Program Dom Kultury + Edycja 2023 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Siemianowickie Centrum Kultury postanowiło w ramach programu kontynuować inicjatywę „współ/kultura” (realizowaną już w ramach programu DK+ IL w roku 2018 i ze środków własnych w roku 2019).

"Współ/kultura, vol. 3" to projekt, który dzielił się będzie na 2 etapy:

  1. W pierwszym półroczu 2023 przeprowadzona zostanie diagnoza społeczna w obrębie społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem niewidocznych (wykluczonych) oraz nowych (społeczność ukraińska) grup docelowych w kontekście możliwości ich współdziałania z Siemianowickim Centrum Kultury oraz w perspektywie ich integrowania z innymi grupami, a także zbadanie potencjału kulturotwórczego badanych grup. W ramach tej części zadania zostaną przeprowadzone badania fokusowe przy współudziale specjalistów Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach, pracowników SCK, animatora z Narodowego Centrum Kultury oraz przedstawicieli społeczności lokalnej. Wyniki badań wraz z raportem-diagnozą zostaną opublikowane w formie elektronicznej. Drugim elementem tej części zadania będzie rozpisanie, ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na inicjatywy lokalne przewidziane do realizacji w drugiej części zadania. Konkurs będzie adresowany do wszystkich zainteresowanych członków społeczności lokalnej, przy czym (zgodnie z wytycznymi regulaminu konkursu) preferowane będą zadania odpowiadające na aktualne potrzeby wynikające z raportu-diagnozy z przeprowadzonych badań. Kwota dofinansowania przyznanego przez NCK w tym etapie to 10 000 zł.
  2. W drugim półroczu 2023 dojdzie do realizacji wyłonionych w konkursie inicjatyw lokalnych (od 3 do 7 projektów). Za realizację inicjatyw odpowiadać będą mieszkańcy zgłaszający inicjatywy, którzy otrzymają kompleksowe wsparcie organizacyjne i techniczne Siemianowickiego Centrum Kultury, a same inicjatywy będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury (ok. 95%) i SCK (ok. 5%). Kwota dofinansowania przyznanego przez NCK w tym etapie wyniesie 30 000 zł.

O podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia postępów projektu „współ / kultura, vol. 3”, a szczególnie do aktywnego udziału w badaniach, których terminy ogłaszać będziemy na stronach miasta i SCK oraz w mediach społecznościowych, oraz do uczestnictwa w konkursie na inicjatywy lokalne, który zostanie rozpisany w maju i rozstrzygnięty w czerwcu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również