Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Trwa kwalifikacja wojskowa w Siemianowicach Śląskich

  • Dodano: 2021-09-10 07:00, aktualizacja: 2021-09-09 23:24

W Siemianowicach Śląskich trwa kwalifikacja wojskowa. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieści się w tym roku przy ul. Dąbrowskiego 13.

Tegoroczna kwalifikacja rozpoczęła się 1 września

Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podległych temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej. Przebadane osoby otrzymują jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: A, B, D lub E.

Do kwalifikacji wojskowej muszą obowiązkowo stawić się:

  • mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1997–2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 2000–2001, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1997–2002, posiadające kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Pomimo tego, że służba wojskowa już od dawna nie jest obowiązkowa, to wśród młodych mieszkańców Siemianowic Śląskich cieszy się ona niezmiennie dużym zainteresowaniem, co widać także w czasie tegorocznej kwalifikacji. Brak przymusu sprawia ponadto, że mogą sami zdecydować o swojej przyszłości. Bycie zawodowym żołnierzem daje im z jednej strony poczucie, że – w obecnej sytuacji geopolitycznej i zewnętrznego zagrożenia Polski – przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju, z drugiej natomiast daje stabilizację ekonomiczną, stałe zatrudnienie i możliwości awansu zawodowego. Nie bez znaczenia jest też zmiana wizerunku armii w ostatnich latach.

Tak, jak w poprzednich latach wśród osób podlegających tegorocznej kwalifikacji wojskowej przeważają młodzi, zdrowi mężczyźni, którzy najczęściej są kwalifikowani do kategorii zdrowia A.

Kwalifikacja wojskowa w Siemianowicach Śląskich zakończy się 10 września

Wezwane osoby są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Niestawienie się w określonym terminie grozi karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich, tel. 32 730 18 89.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również