Wiadomości z Siemianowic Śląskich

VULCAN KOMPETENCJI

  • Dodano: 2018-09-07 07:45, aktualizacja: 2018-09-06 13:22

We wtorek (4 września) w Zespole Szkół nr 2 w Siemianowicach Śląskich odbyła się pierwsza siemianowicka debata oświatowa pt. „Vulcan kompetencji w ŚLĄSKICH I MAŁOPOLSKICH samorządach”,dotycząca aktualnego poziomu osiągania przez uczniów kompetencji kluczowych oraz priorytetów i kierunków działania na przyszłość.

Debata była wspaniałą okazją do spotkania i dyskusji wszystkich uczestniczących w procesie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, którzy na co dzień kształtują osobowość ucznia.

Podsumowując dyskusję wspólnie określono kompetencje kluczowe, w rozwijaniu których należy zintensyfikować działania środowisk szkolnych:

  • Kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne to znajomość podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie, a także zasad funkcjonowania technologii i umiejętność ich zastosowania. Ponadto rozumienie związku technologii z innymi dziedzinami – postępem naukowym (np. w medycynie), społeczeństwem (wartości, zagadnienia moralne), kulturą (np. multimedia) oraz ze środowiskiem (zanieczyszczenie). To także umiejętność rozpoznania głównych cech badania naukowego i rozumienia powodów wyprowadzenia takich, a nie innych wniosków. Obejmują one rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność za nie poszczególnych obywateli.
  • Kompetencja uczenia się to nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy. W skład tej kompetencji wchodzi umiejętność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, efektywnego zarządzania czasem i informacjami indywidualnie oraz w grupach. Istotną rolę w budowaniu tej kompetencji odgrywa motywacja i wiara we własne możliwości, a także świadomość własnego procesu uczenia się. Rozpoznawanie własnych stylów uczenia się, mocnych i słabych stron, własnych umiejętności i kwalifikacji, poszukiwanie możliwości kształcenia i wsparcia jest konieczne do rozwijania tej kompetencji. Istotne jest także korzystanie z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych. Pozwala to na wykorzystanie i stosowanie wiedzy i umiejętności w domu, w pracy i edukacji.

Wnioski płynące z debaty mają pomóc w wyznaczeniu kierunków rozwoju oświaty w Siemianowicach Śląskich na najbliższe lata.

Organizatorzy dziękują uczniom, rodzicom, osobom działającym na rzecz dzieci i młodzieży, nauczycielom oraz dyrektorom jednostek oświatowych za wielkie zaangażowanie się w analizę osiągania przez uczniów kompetencji kluczowych, za wszelkie opinie i wskazane priorytety. Dziękują również Młodzieżowej Radzie Miasta, za pomoc w organizacji debaty i jej sprawne prowadzenie oraz nauczycielom animującym dyskusje panelowe.

autor: Anna Sobieraj

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również