Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

XXIII sesja Rady Miasta

  • Dodano: 2016-09-19 09:00

29 września odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 16 sierpnia 2016 r.

4.  Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje radnych.

6. Skargi wpływające do Rady Miasta.

7/XXIII/16 – uznania skargi złożonej na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną

8/XXIII/16 – uznania skargi złożonej na Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 rok, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/XXIII/16 – częściowej zmiany uchwały nr 247/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich

2/XXIII/16 – wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia  od usunięcia pojazdu

3/XXIII/16 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mysłowickiej w Siemianowicach Śląskich

4/XXIII/16 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: ks. bpa Czesława Domina oraz Witolda Budryka w Siemianowicach Ślaskich

5/XXIII/16 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą Marcina Watoły, a zlikwidowaną koleją wąskotorową w Siemianowicach Śląskich

6/XXIII/16 – przekazania w 2016 roku środków finansowych dla Policji

9/XXIII/16 – wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu ,, Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta '' w ramach konkursu nr POIS.2.5/2/2016 dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

9.  Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy informacyjne.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

Komentarze (1)    dodaj komentarz »

  • daga

    Ucieszyłabym się gdyby ktoś zajął się nepotyzmem. Niestety znalezienie pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, w charakterze pedagoga itd. jest niemożliwe, bo etaty w placówkach państwowych zajmowane są przez rodzinę, znajomych dyrekcji.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.