Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

XXXIV Sesja Rady Miasta

  • Dodano: 2013-09-13 10:15
26 września odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miasta, na której m.in. przedstawiona zostanie informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze bieżącego roku.
 
 
A oto porządek obrad:
 
 
1. Otwarcie Sesji.
2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. 
3. Zatwierdzenie protokołów z Sesji Rady Miasta z dnia  25 czerwca 2013 r. i 29 sierpnia 2013 r.
4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Skargi wpływające do Rady Miasta.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 rok, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2024 oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 rok  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1/XXXIV/13 – nadania imienia Antoniego Halora Gimnazjum Nr 7 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 4 z siedzibą przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10 w Siemianowicach Śląskich
 
2/XXXIV/13 – wprowadzenia na terenie Miasta Siemianowice Śląskie programu „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”
 
3/XXXIV/13 – wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
4/XXXIV/13 – zmian budżetu miasta na 2013 rok
 
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Sprawy informacyjne.
11. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.