Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Zapraszamy na niedzielne "Sportowisko"!

  • Dodano: 2016-06-09 08:15, aktualizacja: 2016-06-08 12:31
Prezydent Miasta Rafał Piech wraz z Wydziałem Kultury i Sportu, zaprasza wszystkie dzieci (do 12 roku życia)  na tradycyjne "SPORTOWISKO", czyli gry i zabawy w ramach obchodów XXXIV Dni Siemianowic Śląskich.
 
 
Impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 czerwca 2016 r., w godz. 13.00-16.00, na terenie MDK im. H. Jordana, przy okazji Turnieju "6" Piłkarskich Firm o Puchar Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.Rodziców prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem. Zapisy przyjmujemy w dniu imprezy (12 czerwca, od godz. 12.30).
 
 
Zapraszamy także w tym samym miejscu, w godzinach od 11.00 do 13.00, na pokazy ratownictwa przygotowane przez siemianowicki9 oddział WOPR.
 
 
ZAPRASZAMY!
 
 
 
REGULAMIN „SPORTOWISKA” czyli sportowe gry i zabawy dla dzieci w ramach XXXIV Dni Siemianowic Śląskich:
 
I. ORGANIZATOR
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie – Wydział Kultury i Sportu, MDK im. H. Jordana oraz MOSiR „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich.
 
II. CELE
podejmowanie aktywności ruchowej przez najmłodszych mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie,
czerpanie radości z udziału w zabawach i konkurencjach sportowych,
promocja wizerunku Siemianowic Śląskich, jako miejsca do aktywnego wypoczynku
i rekreacji.
 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
W grach i zabawach mogą wziąć udział dzieci z rocznika 2004 i młodsi.
1. Warunkiem udziału w grach i zabawach jest złożenie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia
w punkcie informacyjnym (na terenie MDK „Jordan” ul. Chopina 2) w dniu imprezy od godz. 12.30 wraz z podpisaną zgodą przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w imprezie oraz na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku osób niepełnoletnich.
2. Karta Zgłoszenia do pobrania w Biurze Organizatora w dniu imprezy, od godz. 12.30.
 
IV. TERMIN I MIEJSCE
Termin: 12 czerwca 2016 r. (niedziela) godzina 13.00 – 16.00
Miejsce: MDK „Jordan”, ul. Chopina 2 w Siemianowicach Śląskich
 
V. POSTANOWIENIA OGÓLNE
udział w grach i zabawach jest bezpłatny,
dziecko biorące udział w grach i zabawach, pobiera w punkcie informacyjnym lub na stronie internetowej (zgodnie z ust. III pkt. 2 Regulaminu) Kartę Zgłoszenia, na którą będzie nanoszona punktacja,
zadaniem dziecka jest wykonanie zadań na poszczególnych stanowiskach,
kolejność wykonywania zadań jest dowolna,
pierwszych 50 uczestników, którzy wykonają wszystkie zadania otrzymają pamiątkowy dyplom
i upominek,
dostarczenie podpisanej Karty Zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wzięcie udziału przez dziecko w grach i zabawach na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gier i zabaw (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997
(tj. Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.), publikację przez Organizatorów wizerunku uczestnika gier
i zabaw w dokumentacji fotograficznej, opublikowanie przez Organizatorów wizerunku uczestnika
na łamach stron internetowych oraz w innych informacjach medialnych,
rodzic lub opiekun prawny każdego uczestnika zaświadcza, że stan zdrowia uczestnika umożliwia
mu udział w grach i zabawach,
uczestnicy oraz rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk, wizerunku oraz fragmentów imprezy w środkach masowego przekazu
oraz zezwalają na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazach danych informacji osobowych zawartych w Karcie Zgłoszeniowej.
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach dotyczących przebiegu gier i zabaw, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem,
a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy
do Organizatorów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
3. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia.
4. Na terenie imprezy uczestnicy powinni poruszać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i szczególnej ostrożności.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w punkcie informacyjnym
oraz na terenie imprezy.
6. W razie niepogody gry i zabawy będą odwołane.
Zapraszamy na niedzielne "Sportowisko"!

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.