Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Co daje separacja?

 • Dodano: 2020-06-15 06:30, aktualizacja: 2020-06-17 08:49

Separacja nie powinna być utożsamiana z rozwodem, pomimo iż pewna część skutków obu tych instytucji jest bardzo podobna. Decydując się na separację, strony powinny wiedzieć jakie będą prawne skutki jej orzeczenia przez sąd. Co w takim razie daje nam separacja?

 

Czym jest separacja?

Separacja jest czasowym rozdzieleniem małżonków mającym na celu naprawę ich związku. Zgodnie z treścią art. 61.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Pamiętajmy, że jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

Ustanowienie separacji

Separacja może przybierać dwie różne formy:

 • faktyczną – ustanawiana jest poprzez wyłączną decyzję małżonków. W tym zakresie nie jest więc konieczne inicjowanie jakiejkolwiek sprawy sądowej. Tego rodzaju separacja nie wynika z zastosowania żadnych przepisów i nie niesie ze sobą jakichkolwiek skutków prawnych,

 • sądową – ustanawiana jest na podstawie konkretnego postanowienia właściwego sądu okręgowego. Ten rodzaj separacji wywołuje wszystkie skutki prawne przewidziane we właściwych przepisach KRO – jest tak naprawdę formalnym rozstaniem małżonków.

Separacja jest każdorazowo ustanawiana na wniosek obu małżonków lub tylko jednego z nich. Jeśli jesteś zainteresowany formalnościami, które należy spełnić, aby uzyskać wyrok ogłaszający separację, warto skorzystać z informacji znajdujących się na stronie o separacjach w serwisie adwokarozwod.pl.

Skutki separacji

Separacja faktyczna polega na czasowym oddzieleniu od siebie małżonków, nie niesie jednak ze sobą żadnych skutków prawnych. Małżonkowie w dalszym ciągu pozostają ze sobą w legalnym związku.

Jeżeli jednak strony postanowią sformalizować taki stan, wydane postanowienie sądowe wprowadzi bardzo ważne skutki prawne do ich małżeństwa.

Zgodnie z treścią art. 61.4 KRO, orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pamiętajmy jednak, że separacja nie jest rozwodem – żaden z małżonków nie może w czasie jej trwania zawrzeć innego małżeństwa, nie wolno mu także zmieniać nazwiska.

Podstawowymi skutkami separacji są:

 • powstanie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z mocy samego prawa,

 • odsunięcie małżonka od dziedziczenia po mężu lub żonie – nie dotyczy to jednak nabycia spadku na podstawie testamentu,

 • brak domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa, jeśli urodzi się ono po upływie 300 dni od orzeczenia separacji,

 • powstanie obowiązku wzajemnej pomocy i wsparcia pomiędzy małżonkami – tylko, gdy wymagają tego względy słuszności,

 • możliwość żądania alimentów - małżonek może żądać od współmałżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym swoim usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego, jeżeli małżonek występujący z takim żądaniem nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku,

 • ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej oraz kontaktów każdego z małżonków względem wspólnych małoletnich dzieci,

 • brak prawa wdowy do renty rodzinnej, chyba że miała ona w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony. Faktyczne istnienie pożycia pozostaje jednak bez wpływu na prawo do renty rodzinnej jeśli orzeczona przez sąd separacja nie została zniesiona,

 • orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania na czas trwania separacji – na zgodny wniosek małżonków sąd może w wyroku orzekającym separację przesądzić również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków,

 • dokonanie wzmianki o separacji na akcie małżeństwa stron.

Jak długo trwa separacja?

Separacja trwa tak długo, jak postanowi o tym sąd. W praktyce orzekana jest najczęściej na okres od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.

Jak stanowi art. 61.6 KRO, na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. Pamiętajmy przy tym, że znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków.

Separacja orzeczona przez sąd może zakończyć się w wyniku rozwiązania małżeństwa przez rozwód, unieważnienia małżeństwa albo zniesienia separacji orzeczeniem sądu. Orzeczenie to ma charakter konstytutywny, wobec czego skutki separacji ustają dopiero z chwilą zniesienia separacji przez sąd. Samo podjęcie wspólnego pożycia przez małżonków pozostających w separacji nie powoduje więc jej ustania i skutki wynikłe z orzeczenia ustanawiającego separację trwają nadal.

Patron merytoryczny artykułu:

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

ul. Profesora Władysława Szafera 9/46

31-543 Kraków

+48 784 425 405

https://www.adwokatrozwod.pl/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.