Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Czy można wystawić fakturę na spółkę w likwidacji?

  • Dodano: 2023-01-27 08:15, aktualizacja: 2023-01-30 07:31

Likwidacja spółki z oo bądź innej działalności gospodarczej, prowadzonej nawet w formie spółki prawa handlowego, zabiera trochę czasu. W praktyce powoduje to, że dany podmiot jeszcze przez pewien okres działa na rynku, choć najczęściej z określeniem „w likwidacji”. Czy w takim przypadku możliwe jest wystawienie faktury na spółkę, która znajduje się w likwidacji?

Spis treści:

  • Spółka z o.o. w likwidacji

  • Faktura na spółkę z o.o. w likwidacji


Spółka z o.o. w likwidacji

Zgodnie z treścią art. 274 Kodeksu spółek handlowych otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. W czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną.

Proces likwidacyjny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje trochę czasu, w którym dany podmiot pozostaje nadal aktywnym uczestnikiem transakcji rynkowych. W praktyce oznacza to, że może on być stroną zobowiązań, choć zdarza się to raczej rzadko. Zgodnie wyżej przytoczonym przepisem spółka z o.o. w likwidacji zachowuje osobowość prawną, a zatem zgodnie z art. 64 § 1 i art. 65 § 1 KPC posiada zdolność sądową i zdolność procesową.

Faktura na spółkę z o.o. w likwidacji

Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, jest obowiązany zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Zgłoszenie powinno być złożone na formularzu VAT-Z. Po zaprzestaniu przez podatnika wykonywania czynności opodatkowanych i wykreśleniu go, stosownie do art. 96 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, z rejestru jako podatnika VAT, nadal przysługuje mu na podstawie powołanego przepisu Ordynacji podatkowej prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji za okres, w którym był czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. (...) Propozycja organu przedstawiona w skardze kasacyjnej, aby podmiot, który nie prowadzi już i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, musiał się w tym celu ponownie zarejestrować jako podatnik VAT czynny jest nie do pogodzenia z art. 96 ust. 1 i 4 w zw. z art. 15 ust. 1 i 2 VATU.

Złożenie VAT-Z skutkuje wykreśleniem podatnika z rejestru podatników VAT czynnych z datą, jaka została podana na formularzu. W praktyce powoduje to, że z tą datą następują prawnopodatkowe skutki wykreślenia z rejestru, co oznacza, że podatnik nie jest już uprawniony do wystawiania faktur.

Dodatkowo musimy pamiętać, że podmiot, który traci identyfikację do celów VAT i przestaje być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT nie może korzystać z prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego (art. 88 ust. 4 ustawy o VAT), nie ma też prawa do wystawiania faktur VAT, które dają nabywcom prawo do zmniejszenia podatku należnego. Paragraf 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom stanowi, że prawo do wystawiania faktur VAT mają tyko podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Z kolei art. 86 ust. 2 ustawy mówi, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku w określonych fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przypisanie fakturze decydującej roli w procesie realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego oznacza, że powinien to być dokument wystawiony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Tylko sformalizowany dokument wystawiony przez uprawniony do tego podmiot jest fakturą VAT i tylko taki dokument stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego.

Mając na uwadze powyższe wystawianie faktur na spółkę w likwidacji jest możliwe tylko do czasu jej oficjalnego działania w obrocie prawno-gospodarczym. Do chwili wykreślenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru przedsiębiorców KRS można wystawiać na nią takie dokumenty. Z dniem wykreślenia spółki z KRS nie będzie to jednak możliwe. W praktyce wystawianie faktur na spółkę, która znajduje się w stanie likwidacji jest stosunkowo rzadkie, szczególnie jeśli takie dokumenty miałyby odroczony termin płatności. Wierzyciele ryzykowaliby wówczas tym, że nie otrzymają zapłaty od spółki, która w dniu wymagalności roszczenia przestanie w ogóle istnieć.

Na zakończenie, chcielibyśmy podziękować Kancelarii KPP Kancelaria Prawna Baran & Pluta z Warszawy za udostępnienie materiałów źródłowych na blogu, które posłużyły nam do przygotowania tego artykułu. Naszym głównym celem jest rozpowszechnianie kultury prawnej, w tym dostarczanie rzetelnych informacji z zakresu prawa upadłościowego. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że niniejszy artykuł nie jest poradą prawną. W przypadku potrzeby rozwiązania konkretnego problemu prawnego, zachęcamy do skontaktowania się z profesjonalnym prawnikiem. Redakcja Law Media.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.