Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Apel o zachowanie drożności dróg pożarowych!

  • Dodano: 2018-09-10 12:45

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich apeluje o zachowanie drożności dróg pożarowych!

Drogi pożarowe, szczególnie te na osiedlach bardzo często bywają nieprzejezdne. Są zastawione ciasno zaparkowanymi samochodami. Taka sytuacja niestety bezpośrednio przekłada się w razie konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej na jej utrudnienie i znaczne opóźnienie a drogi pożarowe nie będą spełniały swej głównej funkcji w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat na terenie naszego miasta, szczególnie w obrębie osiedli mieszkaniowych odnotowujemy powtarzające się przypadki utrudnień podczas dojazdu interweniujących pojazdów ratowniczo–gaśniczych do budynków mieszkalnych. Powyższą sytuację potwierdziły również ćwiczenia na obiektach, które Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza przeprowadziła w ubiegłym i bieżącym roku. W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń stwierdzono, że dojazd do budynków, szczególnie w godzinach popołudniowych był utrudniony przez zaparkowane na drodze pożarowej samochody mieszkańców. Odnotowano również przypadki występowania drzew oraz innych stałych elementów infrastruktury w pasie pomiędzy drogą pożarową a budynkiem powodujące brak możliwości dostępu do budynku sprzętu wysokościowego.

Powyższe sytuacje mogą spowodować wydłużony czas podjęcia interwencji przez ratowników, co w konsekwencji może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, właściciel, administrator, zarządca obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany m.in. przygotować budynek do prowadzenia akcji ratowniczej. Wymagania szczegółowe w zakresie dróg pożarowych zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
Zgodnie z powyższym do obiektu budowlanego należy zapewnić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku. Ponadto pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników
i drabin mechanicznych.

Za parkowanie na drodze pożarowej właścicielowi pojazdu grozi odholowanie (odpowiednie uprawnienia ma Straż Miejska i Policja) na własny koszt oraz mandat karny za łamanie zakazu parkowania lub postoju. W przypadku pożaru właściciel auta może być pociągnięty do odpowiedzialności za utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych, co zagrożone jest karą aresztu, grzywny (do 500 zł) albo pouczenia.

Jeśli nie ma wolnego miejsca parkingowego pod budynkiem, to poszukajmy go dalej, zamiast zastawiać drogi pożarowe i dojazdowe. Jeśli nie będziemy mogli dostać się bezpośrednio pod budynek, to konieczność ustawienie wozu gaśniczego kilkanaście metrów dalej i przeciągnięcie stamtąd węży strażackich, to wprawdzie strata "tylko" kilkunastu sekund, ale już w razie konieczności użycia samochodu z drabiną mechaniczną musimy mieć bezpośredni dostęp do budynku. Także w razie interwencji pogotowia, wspomniane kilkanaście sekund jest bardzo ważne, bo lepiej znieść poszkodowanych bezpośrednio do karetki stojącej pod klatką, niż tracić cenny czas na ich niesienie do pojazdu zaparkowanego dalej.
Pamiętajmy, że źle zaparkowany samochód może być przyczyną dłuższego dojazdu Straży Pożarnej oraz innych służb na miejsce zdarzenia. Powoduje to zwiększenia czasu oczekiwania na pomoc i ratunek. Ten czas może decydować o życiu lub śmierci.

autor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

Apel o zachowanie drożności dróg pożarowych!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również