Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku

  • Dodano: 2021-01-22 06:30, aktualizacja: 2021-01-21 21:52

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich zwraca się z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na poniższe środki.

W związku z potrzebą oszacowania zapotrzebowania pracodawców na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich zwraca się z prośbą do pracodawców posiadających siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu Siemianowice Śląskie o zgłaszanie zapotrzebowania na w/w środki w ramach poniższych priorytetów Rady Rynku Pracy:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Złożone zapotrzebowanie na środki rezerwy KFS nie jest podstawą ich przyznania

W celu zgłoszenia do PUP w Siemianowicach Śląskich informacji o zapotrzebowaniu na środki finansowe w ramach rezerwy KFS na rok 2021 należy wypełnić ankietę oraz dostarczyć ją w jeden z poniższych sposobów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2021 r.:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: s.cichy@pup.siemianowice.pl
  • pocztą na adres Urzędu: Siemianowice Śląskie 41-103, ul. Wyzwolenia 17
  • wrzucić do urny znajdującej się w holu Urzędu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również