Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Będą pieniądze na projekt MOPS

  • Dodano: 2016-01-14 08:15, aktualizacja: 2016-01-13 10:33
Śląski Urząd Marszałkowski postanowił udzielić dofinansowania kolejnym projektom, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu „Inwestuj w Siebie” swoje zgłoszenia uskuteczniły wszystkie 36 gminy z województwa śląskiego. Cztery z nich uzyskały maksymalnie możliwą punktację. Wśród nich jest ten pilotowany przez siemianowicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
U nas z projektu „Inwestuj w Siebie” skorzystać ma w sumie ok. 200 siemianowiczan. Przyszłych beneficjentów podzielono na cztery grupy: osoby bezrobotne (III profil wg kryteriów Powiatowego Urzędu Pracy) lub bierne zawodowo; osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, usamodzielniani wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą (osoby uczące się w wieku 18-25 lat korzystające z pomocy MOPS) oraz rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 
Projekt zakłada m.in. prowadzenie grup wsparcia. Chodzi z jednej strony o zakorzenienie u tych ludzi chęci zmian we własnym życiu, as z drugiej na aktywizowanie takich ludzi, „wyrywanie” ich ze swoich czterech ścian.
 
Projekt „Inwestuj w Siebie” współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (oś priorytetowa IX, działanie 9.1: oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1: Aktywna integracja, podziałanie: 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.