Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności

 • Dodano: 2021-04-23 06:30, aktualizacja: 2021-04-22 20:51

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic realizuje projekt pt. "Kopalnia Biznesu! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych (...)”.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnyh niezarejestrowanych w Urzędach Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie w wyniku COVID-19. W ramach projektu Uczestnicy mogą uzyskać m.in. bezzwrotne dotacje w kwocie 23 050,00 zł, a także wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy do kwoty 2 600,00 zł/miesiąc.

Mając na uwadze wspólny cel tj. zmniejszenie poziomu bezrobocia, a tym samym wzrost aktywności zawodowej zwracamy się z prośbą o wspólne działanie w tym zakresie.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą,
 • zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze,
 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.)

Jakie wsparcie można uzyskać w projekcie?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

 • szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
 • doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
 • wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym:
 1. 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz,
 2. do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Co należy zrobić?

W terminie naboru, który jest publikowany na stronie https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-aktualnosci/ należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-dokumenty-do-pobrania/ poprzez jedną z form o której mowa w informacji o naborze lub Regulaminie Rekrutacji.

Gdzie uzyskam informacje o projekcie?

Biuro Projektu:

 • Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
 • al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
 • Tel.: 723 041 910 [Biuro projektu]
  E-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl
 • Tel.: 512 020 242 [Partner: ZGD Sp. z o.o.]
Bezzwrotne dotacje na założenie działalności

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również