Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Co dalej z planem zagospodarowania na Srokowcu?

  • Dodano: 2019-11-18 12:30

W dalszym ciągu trwa procedura ustalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dzielnicy Srokowiec.

W zeszłym tygodniu prezydent miasta wydał stosowne zarządzenie, w którym odniósł się do uwag zgłoszonych po pierwszym publicznym wyłożeniu planu, które można było składać do 8 października (pisaliśmy o tym TUTAJ).

W tej chwili w siemianowickim ratuszu trwa etap wprowadzania zmian do planu wynikających rozpatrzenia uwag, a powstały w ich wyniku projekt zostanie, zgodnie z procedurą zapisaną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, skierowany do opiniowania stosownym organom zewnętrznym.

W kolejnym etapie nastąpi jego ponowne wyłożenie do publicznego wglądu. Zatem cała procedura tworzenia planu jest w dalszym ciągu dyskutowana i poddawana publicznej ocenie, a pojawiające się tu i ówdzie informacje, jakoby Rada Miasta miała, już na najbliższej sesji, pochylać się nad jego uchwalaniem, są zwykłą nieprawdą i manipulacją. Skierowanie projektu planu pod obrady siemianowickich radnych nastąpi w sytuacji wyczerpania procedury sporządzania planu określonej w ustawie.

O dalszych etapach prac nad planem zagospodarowania przestrzennego na Srokowcu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Sylwia GerlaczekSylwia Gerlaczek
źródło: UM Siemianowice Śląskie (autor: Adrian Merta)

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.