Wiadomości z Siemianowic Śląskich

IX sesja Rady Miasta - prezydent z wotum zaufania i absolutorium

  • Dodano: 2019-06-14 11:00

Za nami wyjątkowa IX sesja Rady Miasta Siemianowice Śląskie, podczas której radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania prezydentowi miasta, Rafałowi Piechowi oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, po raz pierwszy, przed głosowaniem nad absolutorium prezydent był zobligowany przedstawić radzie Raport o stanie miasta za rok 2018, zawierający kompleksowe podsumowanie jego działalności. Następnie, w myśl nowych przepisów, raport stał się przedmiotem debaty, w której udział wzięli zarówno radni jaki i mieszkańcy. Po jej zakończeniu przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie wotum zaufania, które Rafał Piech otrzymał jednogłośnie.

W następnej kolejności miało miejsce odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (koniecznych do udzielenia prezydentowi absolutorium), które były pozytywne. Wówczas radni przystąpili do głosowania nad uchwałami w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Siemianowice Śląskie za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2018 rok. W głosowaniu brało udział 21 radnych, za było 19, nikt nie był przeciwny, zaś dwóch wstrzymało się od głosu.

Warto nadmienić, że miłym akcentem podczas sesji było odznaczenie radnego Andrzeja Gościniaka Medalem Prezydenta Za Zasługi na Rzecz Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie. W ten sposób prezydent Rafał Piech podziękował radnemu za wieloletnią działalność i zaangażowanie na rzecz naszego miasta. (Przypomnijmy, że podczas majowych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego medalem udekorowana została także radna, Danuta Sobczyk).

W dalszej części obrad, przegłosowano wszystkie uchwały

Sporo czasu i uwagi poświęcono projektom uchwał dotyczącym częściowej zmiany uchwały nr 184/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późn.zm oraz częściowej zmiany uchwały nr 246/2016 Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również zmian budżetu miasta na rok 2019.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ

Szczegółowy zapis audio video z przebiegu sesji jest dostępny jest TUTAJ

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również