Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Konsultacje w sprawie metropolii

  • Dodano: 2017-04-10 09:00

Po spełnieniu przewidzianych przez ustawę wymogów, metropolia miałaby powstać 1 lipca br. i rozpocząć funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2018 r. Aby zakładany scenariusz został zrealizowany, samorządy muszą przeprowadzić szereg procedur poprzedzających utworzenie związku.

Co w tym zakresie będzie się działo w naszym mieście? Otóż, jak już informowaliśmy, na wniosek prezydenta, 12 bm. zwołana została sesja Rady Miasta, na której radni przegłosują  uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie przystąpienia do metropolii.

Planujemy, aby odbyły się one od 13 do 26 kwietnia – mówi naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania Krzysztof Rycman-Karty do głosowania będzie można pobrać w kancelariach podawczych obu budynków Urzędu Miasta. Będzie też można wziąć udział w konsultacjach elektronicznie.

Jak najszybciej po zapoznaniu się z wynikami konsultacji, odbędzie się sesja Rady Miasta, w czasie której podjęta zostanie decyzja w kwestii przystąpienia Siemianowic Śląskich do metropolii. Będzie ona przekazana katowickiemu samorządowi, który po zebraniu podobnych dokumentów z innych gmin, skieruje je do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Tam ma powstać wniosek o utworzenie metropolii, który w formie uchwały przyjmą katowiccy radni. Wraz z opinią Sejmiku Województwa Śląskiego opatrzonym szacunkowym dwuletnim planem dochodów i wydatków związku trafi on do wojewody śląskiego, a ten, do połowy czerwca br, przekaże go ze swoja opinią ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Do końca czerwca br. powinno zostać wydane rozporządzenie o utworzeniu związku metropolitalnego przez Radę Ministrów. Pierwsze posiedzenie zgromadzenia związku zaplanowane jest na 1 września br.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.