Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Nabór wniosków KFS

  • Dodano: 2016-06-30 08:15, aktualizacja: 2016-06-29 11:25
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich przypomina o kończącym się terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach otrzymanej rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór trwa od 20.06.2016 r. do dnia 04.07.2016 r.
 
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to część Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
 
 
Środki KFS mogą być przeznaczone na: kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, ubezpieczenie NNW w związku z podjętym kształceniem, badania lekarskie i psychologiczne z wyłączeniem okresowych badań lekarskich czy też określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków Funduszu Pracy.
 
 
Zgodnie z priorytetami Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2016, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w pierwszej kolejności mogą zostać przeznaczone na:
 
- wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników
 
-wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych
 
-wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia
 
-wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia
 
 
 
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, zatrudniający co najmniej 1 pracownika w ramach umowy o pracę. Dla pracodawców zatrudniających mniej niż 10-ciu pracowników (mikroprzedsiębiorców), koszty kształcenia ustawicznego finansowanego w ramach KFS wynoszą 100%. Dla wszystkich zatrudniających powyżej 10-ciu pracowników, wysokość wsparcia wynosi 80% (nie więcej jednak niż do wysokości 300% procent przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale na jednego uczestnika).
 
 
Procedura rozpatrywania wniosków o przyznanie KFS:
 
  • Złożenie przez pracodawcę wniosku w PUP właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności pracodawcy w terminie ogłoszenia naboru
  • Rozpatrzenie wniosku pracodawcy o dofinansowanie w ramach KFS w kolejności jego zgłoszenia w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru. W przypadku wniosku niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego – zawiadomienie pracodawcy o konieczności uzupełnienia w ciągu 7 dni.
  • W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – podpisanie umowy i realizacja działań szkoleniowych.

Średni koszt kształcenia ustawicznego w ramach jednego wniosku finansowanego z przyznanych środków na jednego pracownika nie może przekroczyć 4 253,10 zł.

 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich w pokoju nr 04 lub pod numerem telefonu: 32/765-16-52

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.