Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsię

  • Dodano: 2020-12-17 13:30

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1842, z późn.zm.).

Wnioski można składać od dnia 19.12.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

O udzielenie jednorazowej dotacji mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

DOTACJA NIE MOŻE BYĆ UDZIELONA MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEMU PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 06 MARCA 2018 – PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWIESILI WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OKRES OBEJMUJĄCY DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020 r.

Kwota maksymalna udzielonej dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. i jest udzielana jednorazowo. Pracodawca składa wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl

Wzór wniosku, szczegółowe informacje, a także link do modułu składania wniosków zostaną opublikowane w niniejszej wiadomości, a także na stronie www.pup.siemianowice.pl niezwłocznie po ich udostępnieniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 765 16 58, 32 765 29 48, 32 765 35 94, 32 765 35 93, 32 765 29 54, 32 765 35 89

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również