Wiadomości z Siemianowic Śląskich

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY- uproszczenia

  • Dodano: 2018-03-07 07:45, aktualizacja: 2018-03-06 13:12

Nowe regulacje obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r. wprowadzają szereg uproszczeń związanych z obowiązkiem meldunkowym.

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY NADAL ISTNIEJE !

Zasadniczym celem nowelizacji ustawy o ewidencji ludności jest uchylenie przepisów mówiących o rychłym zniesieniu obowiązku meldunkowego. W uzasadnieniu nowelizacji wskazano, że gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracji wobec obywatela.

Zameldowanie drogą elektroniczną

Nowe przepisy przewidują możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego w formie dokumentu elektronicznego także w zakresie zameldowania. Dotychczas w takiej formie można było dokonać tylko wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, bądź zgłoszenia wyjazdu poza granice Polski i powrotu z wyjazdu zagranicznego.

Dokonując zameldowania należy przedstawić odpowiedni formularz oraz potwierdzenie pobytu
w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz – do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny tego właściciela lub podmiotu. W sytuacji, gdy zameldowanie następuje w formie elektronicznej, do formularza dołącza się potrzebne dokumenty w postaci elektronicznej. W razie niemożności uzyskania wymaganego dokumentu
(np. potwierdzającego tytuł prawny) w postaci elektronicznej, dopuszczalne jest dołączenie odwzorowania cyfrowego (skanu) tego dokumentu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości organu gminy (np. wobec słabej jakości skanu), może zażądać okazania oryginału dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące załatwiania spraw urzędowych dostępne są na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) – https://epuap.gov.pl lub w systemie elektronicznej komunikacji administracji publicznej (SEKAP) – www.sekap.pl.

Wobec istniejących udogodnień zachęcamy do dopełniania obowiązku meldunkowego !

autor: Agnieszka Sulińska

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również