Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Od 31 lipca ruszają konsultacje społeczne w gospodarki odpadami na terenie Siemianowic

  • Dodano: 2023-07-25 12:45, aktualizacja: 2023-07-26 11:48

Urząd Miasta ogłasza konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania następujących projektów uchwał Rady Miasta Siemianowic Śląskich:

  1. Projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie oraz
  2. Projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 145/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od dnia 31 lipca 2023 r. do dnia 14 sierpnia 2023 r. i obejmą swym zasięgiem Miasto Siemianowice Śląskie.

Forma konsultacji 

Przedmiotowe konsultacje odbywać się będą w formie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, zrzeszeń i innych zainteresowanych projektami uchwał, wyrażonych na formularzach zgłoszenia opinii, stanowiącymi załączniki do zarządzeń Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 21 lipca 2023 r. o numerach: 3790/2023 i 3791/2023, złożonych za pomocą:

– poczty elektronicznej na adres: ratusz@um.siemianowice.pl, lub

– poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, lub

– dostarczonych osobiście do kancelarii podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: przy ul. Jana Pawła II 10 lub przy ul. Michałkowickiej 105.


Źródło: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również