Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Podsumowano pracę policjantów w 2022 roku. Wręczenie odznak i statuetek

  • Dodano: 2023-02-06 07:15, aktualizacja: 2023-02-05 21:40

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich podinsp. Michał Szynol podsumował pracę policjantów i pracowników za rok 2022. Osiągnięte wyniki i przyszłe kierunki działań zostały przedstawione Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinsp. Romanowi Rabsztynowi, Prezydentowi Miasta Panu Rafałowi Piechowi, zaproszonym gościom oraz funkcjonariuszom i pracownikom komendy. Odprawa roczna odbyła się w Parku Tradycji.

Początek każdego roku to czas na podsumowania minionych 12 miesięcy. W tym roku odprawa odbyła się w Parku Tradycji i uczestniczył w niej Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, Prezydent Miasta Pan Rafał Piech, Przewodniczący Rady Miasta Pan Adam Cebula, Sekretarz Miasta Pan Adam Skowronek, Prokurator Rejonowy Pani Beata Cedzyńska i jej I Zastępca Pani Katarzyna Bryla, przedstawiciele służb mundurowych, wydziałów magistratu, związków zawodowych oraz zaproszeni goście.

Policyjne statystyki

Narada rozpoczęła się od przedstawienia stanu i struktury zatrudnienia siemianowickiej komendy. Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan kadrowy wynosił 157 etatów i obejmował 4 wakaty. Aż 64 funkcjonariuszy to policjanci o stażu od 5 do 15 lat służby, a 53 policjantów ma już powyżej 15 lat służby. Następnie szef siemianowickich stróżów prawa omówił wyniki pionu kryminalnego. W 2022 roku wszczęto łącznie 1347 postępowań przygotowawczych, z czego 895 dotyczyło przestępstw kryminalnych a 309 przestępstw gospodarczych. W przestępczości ogółem wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 81,3 procent, co przewyższało średnią wojewódzką (79,9%) i krajową (71,7%). Dzięki takiemu wynikowi w wykryciu siemianowicka jednostka uplasowała się na 4 miejscu wśród jednostek w garnizonie śląskim. Omawiając przestępczość gospodarczą Komendant zwrócił uwagę na wzrost dynamiki wszczęć, której współczynnik wynosił 127% w porównaniu do roku 2021(309 wszczęć w 2021 r. a w 2022 r. 1327) oraz wzrost współczynnika dynamiki stwierdzonych przestępstw, który wynosił 190,9%. Policjanci uszczuplili majątek przestępców na kwotę 1.137.153 złotych dokonując zabezpieczenia ich mienia w prowadzonych postępowaniach. W roku 2021 kwota ta wynosiła 503.973 złotych.

Kolejnym etapem narady było omówienie wyników pracy policjantów służby prewencji, którzy w ubiegłym roku przeprowadzili 11466 interwencji i wylegitymowali 15366 osób. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego na 100 służb ujawniali blisko 77 wykroczeń szczególnie uciążliwych. Ich służby były efektywne i miały wpływ na bezpieczeństwo w mieście.

Podsumowanie pracy w 2022 roku policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego pokazało, że na naszych drogach było bezpieczniej. Odnotowano spadek zdarzeń drogowych z 432 do 375, w tym spadek ilości wypadków z 15 do 11 oraz kolizji z 418 do 364. Znacząco wzrosła również liczba przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu u kierujących, która wynosiła 70923, a w roku 2021 12871. Funkcjonariusze ruchu drogowego oraz prewencji ujawnili łącznie 198 kierujących, którzy mieli w swoim organizmie promile. Założeniem na obecny rok jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach naszego miasta, a w szczególności ograniczenie zdarzeń z pieszymi w obrębie przejść dla pieszych.

Podziękowania i nagrody

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich podinsp. Michał Szynol podziękował Panu Prezydentowi za otrzymane środki finansowe z budżetu miasta, które wynosiły 145.976 złotych. Były to fundusze przekazane na służby ponadnormatywne, zakup sprzętu i wyposażenia, remont oraz materiały profilaktyczne, które podczas prelekcji czy spotkań otrzymują mieszkańcy.

O podsumowanie narady został poproszony Prezydent Miasta, który pozytywnie ocenił pracę funkcjonariuszy i podkreślił, że bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Pan Adam Cebula, po którym ubiegłoroczną współpracę podsumowała Pani Prokurator Rejonowa Beata Cedzyńska. Całość narady podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, który podziękował policjantom za służbę i pozytywnie ocenił ich pracę. Podziękował również władzom miasta za duże wsparcie dla siemianowickich policjantów, a co za tym idzie, za pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Podczas narady rocznej Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich podinsp. Michał Szynol otrzymał z rąk Viceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach Pani Ewy Macek honorową odznakę Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach za dotychczasową współpracę.

Narada roczna była doskonałą okazją, aby Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich podinsp. Michał Szynol podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach, Prezydentowi Miasta, Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Pani Prokurator Rejonowej za wieloletnią współpracę i wniesiony wkład na rzecz realizacji zadań oraz okazywane wsparcie i zaufanie dla służby pełnionej przez funkcjonariuszy KMP Siemianowice Śląskie. Goście otrzymali z tej okazji pamiątkowe statuetki. Na ręce Sekretarki Komendanta szef siemianowickich policjantów złożył podziękowania oraz wręczył bukiet róż za wkładany trud, zaangażowanie w pracę i wspieranie przez pracowników komendy funkcjonariuszy Policji.

Google NewsSubskrybuj Siemianowice.net.pl z Google News

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również