Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Podsumowano pracę policjantów w 2022 roku. Wręczenie odznak i statuetek

  • Dodano: 2023-02-06 07:15, aktualizacja: 2023-02-05 21:40

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich podinsp. Michał Szynol podsumował pracę policjantów i pracowników za rok 2022. Osiągnięte wyniki i przyszłe kierunki działań zostały przedstawione Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinsp. Romanowi Rabsztynowi, Prezydentowi Miasta Panu Rafałowi Piechowi, zaproszonym gościom oraz funkcjonariuszom i pracownikom komendy. Odprawa roczna odbyła się w Parku Tradycji.

Początek każdego roku to czas na podsumowania minionych 12 miesięcy. W tym roku odprawa odbyła się w Parku Tradycji i uczestniczył w niej Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, Prezydent Miasta Pan Rafał Piech, Przewodniczący Rady Miasta Pan Adam Cebula, Sekretarz Miasta Pan Adam Skowronek, Prokurator Rejonowy Pani Beata Cedzyńska i jej I Zastępca Pani Katarzyna Bryla, przedstawiciele służb mundurowych, wydziałów magistratu, związków zawodowych oraz zaproszeni goście.

Policyjne statystyki

Narada rozpoczęła się od przedstawienia stanu i struktury zatrudnienia siemianowickiej komendy. Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan kadrowy wynosił 157 etatów i obejmował 4 wakaty. Aż 64 funkcjonariuszy to policjanci o stażu od 5 do 15 lat służby, a 53 policjantów ma już powyżej 15 lat służby. Następnie szef siemianowickich stróżów prawa omówił wyniki pionu kryminalnego. W 2022 roku wszczęto łącznie 1347 postępowań przygotowawczych, z czego 895 dotyczyło przestępstw kryminalnych a 309 przestępstw gospodarczych. W przestępczości ogółem wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 81,3 procent, co przewyższało średnią wojewódzką (79,9%) i krajową (71,7%). Dzięki takiemu wynikowi w wykryciu siemianowicka jednostka uplasowała się na 4 miejscu wśród jednostek w garnizonie śląskim. Omawiając przestępczość gospodarczą Komendant zwrócił uwagę na wzrost dynamiki wszczęć, której współczynnik wynosił 127% w porównaniu do roku 2021(309 wszczęć w 2021 r. a w 2022 r. 1327) oraz wzrost współczynnika dynamiki stwierdzonych przestępstw, który wynosił 190,9%. Policjanci uszczuplili majątek przestępców na kwotę 1.137.153 złotych dokonując zabezpieczenia ich mienia w prowadzonych postępowaniach. W roku 2021 kwota ta wynosiła 503.973 złotych.

Kolejnym etapem narady było omówienie wyników pracy policjantów służby prewencji, którzy w ubiegłym roku przeprowadzili 11466 interwencji i wylegitymowali 15366 osób. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego na 100 służb ujawniali blisko 77 wykroczeń szczególnie uciążliwych. Ich służby były efektywne i miały wpływ na bezpieczeństwo w mieście.

Podsumowanie pracy w 2022 roku policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego pokazało, że na naszych drogach było bezpieczniej. Odnotowano spadek zdarzeń drogowych z 432 do 375, w tym spadek ilości wypadków z 15 do 11 oraz kolizji z 418 do 364. Znacząco wzrosła również liczba przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu u kierujących, która wynosiła 70923, a w roku 2021 12871. Funkcjonariusze ruchu drogowego oraz prewencji ujawnili łącznie 198 kierujących, którzy mieli w swoim organizmie promile. Założeniem na obecny rok jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach naszego miasta, a w szczególności ograniczenie zdarzeń z pieszymi w obrębie przejść dla pieszych.

Podziękowania i nagrody

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich podinsp. Michał Szynol podziękował Panu Prezydentowi za otrzymane środki finansowe z budżetu miasta, które wynosiły 145.976 złotych. Były to fundusze przekazane na służby ponadnormatywne, zakup sprzętu i wyposażenia, remont oraz materiały profilaktyczne, które podczas prelekcji czy spotkań otrzymują mieszkańcy.

O podsumowanie narady został poproszony Prezydent Miasta, który pozytywnie ocenił pracę funkcjonariuszy i podkreślił, że bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Pan Adam Cebula, po którym ubiegłoroczną współpracę podsumowała Pani Prokurator Rejonowa Beata Cedzyńska. Całość narady podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, który podziękował policjantom za służbę i pozytywnie ocenił ich pracę. Podziękował również władzom miasta za duże wsparcie dla siemianowickich policjantów, a co za tym idzie, za pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Podczas narady rocznej Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich podinsp. Michał Szynol otrzymał z rąk Viceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach Pani Ewy Macek honorową odznakę Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach za dotychczasową współpracę.

Narada roczna była doskonałą okazją, aby Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich podinsp. Michał Szynol podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach, Prezydentowi Miasta, Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Pani Prokurator Rejonowej za wieloletnią współpracę i wniesiony wkład na rzecz realizacji zadań oraz okazywane wsparcie i zaufanie dla służby pełnionej przez funkcjonariuszy KMP Siemianowice Śląskie. Goście otrzymali z tej okazji pamiątkowe statuetki. Na ręce Sekretarki Komendanta szef siemianowickich policjantów złożył podziękowania oraz wręczył bukiet róż za wkładany trud, zaangażowanie w pracę i wspieranie przez pracowników komendy funkcjonariuszy Policji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również