Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Przekaż 1 procent dla organizacji

 • Dodano: 2021-01-07 07:00, aktualizacja: 2021-01-06 17:40

Urząd Miasta przypomina, że jak co roku przygotowując indywidualne rozliczenie podatkowe można podzielić się 1% z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Siemianowic Śląskich.

Organizacje pozarządowe działające na terenie Siemianowic Śląskich, które posiadają status OPP – organizacji pożytku publicznego a jednocześnie pomagają w rozliczaniu zeznań podatkowych (bezpłatnie) to:

Poniżej przedstawiamy siemianowickie organizacje, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego, można przekazać 1% podatku przy rocznym rozliczeniu.

 • FUNDACJA PIASTUN-WYRÓWNYWANIE SZANS 

Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi działania na rzecz pomocy w rehabilitacji i leczeniu. Prowadzi świetlicę dla dzieci, zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia komputerowe dla seniorów. Prowadzi również akcje charytatywne, kiermasze, bazarek z których pozyskane środki przekazywane są indywidualnie potrzebującym wsparcia chorym.  Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie. www.fundacjapiastun.pl 

KRS 0000292978

 • SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "IMPERIUM SŁOŃCA"

Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Dla swoich podopiecznych często jest jedyną możliwą formą wyjścia z domu i aktywizacji społecznej. https://imperiumslonca.pl 

KRS 0000052362 

 • SPORTOWY KLUB TANECZNY "FLAMENCO"

Prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy i turnieje tańca towarzyskiego. http://sktflamenco.com  

KRS 0000105482

 • MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SIEMIANOWICZANKA" SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  

Piłkarski klub sportowy, promujący piłkę nożną, aktywizuje młodzież i dorosłych, promuje zdrowy sportowy styl życia. http://ciaciana.eu 

KRS 0000119986

 • SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "SZAFRAN"

Prowadzi zajęcia dla osób dorosłych zmagających się z chorobą alkoholową i ich rodzin oraz  świetlicę środowiskową dla dzieci – Szafranki. Całość środków przekazanych z 1% przeznaczone jest na jej prowadzenie świetlicy dla dzieci. Stowarzyszenie działania na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz osób współuzależnionych. www.szafran.rzsa.pl 

KRS 0000167689

 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WODNIK" Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

- promuje pływanie wśród dzieci i młodzieży. W trakcie swojej dwudziesto-kilkuletniej działalności z grona jego wychowanków wyrosło wielu medalistów Mistrzostw Polski oraz zawodniczek i zawodników kadry narodowej Polski. www.ukswodnik.pl 

KRS 0000227483

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM

Promuje ideę tworzenia rodzin zastępczych. Wspiera rodziny, które podjęły się stworzenia nowego domu dla dzieci w potrzebie. www.nowydom.org.p

KRS 0000240167

 • SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "RAZEM"

Amazonki pomagają kobietom chorym na raka piersi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pokonać strach, powrócić do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie. www.amazonki.slask.pl 

KRS 0000284727

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI "LODOŁAMACZ"

Prowadzi działania na rzecz wyrównania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamuje lody ludzkich serc, zwracając uwagę na najmłodszych niepełnosprawnych – dzieci. www.lodolamacz.ubf.pl 

KRS 0000357375

 • STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE "PRO MERITUM"

Promuje działania społeczne i edukacyjne wśród młodzieży szkolnej, skierowane do dzieci i seniorów. Nagradzane i wyróżniane za działania wolontariatu. www.promeritum.org 

KRS 0000380964

 • STOWARZYSZENIE NOWA NADZIEJA

Prowadzi rehabilitację oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu chorych na stwardnienie rozsiane. 

KRS 0000585253    

 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA Hufiec w Siemianowicach Śląskich

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Cel szczegółowy: Hufiec w Siemianowicach Śląskich.

KRS 0000273051

 • POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI

Jest organizacją samopomocową powołaną przez niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty wzroku ulegają wykluczeniu społecznemu.

Cel szczegółowy: Siemianowice Śląskie

KRS 0000012847

 • TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Koło Siemianowice Śląskie działa na rzecz bezdomnych, m.in. prowadzi noclegownię.

Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.

KRS 0000069581

 • POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ 

Oddział Siemianowice Śląskie krzewi zasady prawidłowego rozwoju psychofizycznego, moralnego i duchowego, walcząc z dewiacjami i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój.

Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

KRS 0000189430

 • ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OSP Siemianowice Śląskie działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych.

Cel szczegółowy: OSP Siemianowice Śląskie.

KRS 0000116212

 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi klub dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych.

Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

KRS 0000131323

 • ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS 

Koło Siemianowice Śląskie prowadzi działania na rzecz rodzin wielodzietnych. Koło Siemianowickie organizuje zawody sportowe,

imprezy kulturalne, angażuje się w działalność społeczną.

Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.

KRS 0000279928

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również