Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Rada Miasta uchwaliła nowe stawki opłat za śmieci!

 • Dodano: 2022-10-31 06:30, aktualizacja: 2022-10-30 17:14

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwaliła na sesji nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1 grudnia 2022 r.

Większa stawka za śmieci

Zmienia się wysokość opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów zarówno z nieruchomości zamieszkałych – tu stawka będzie liczona za każdego mieszkańca, jak i nieruchomości niezamieszkałych, tj. dla m.in. firm, placówek oświatowych czy zakładów opieki zdrowotnej.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi "od każdego mieszkańca" wyniesie 36,95 zł/miesięcznie, przy czym ulga dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej posiadającego przydomowy kompostownik wyniesie 7,40 zł.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych wysokość opłat za pojedynczy wywóz i zagospodarowanie są uzależnione od deklarowanych liczby i pojemności pojemników, tj.:

 • za pojemnik lub worek o pojemności 80 litrów – 6,67 zł,
 • za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów – 10,00 zł,
 • za pojemnik o pojemności 240 litrów – 20,00 zł,
 • za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 91,67 zł,
 • za pojemnik o pojemności 5000 litrów – 416,67 zł,
 • za pojemnik o pojemności 7000 litrów – 583,33 zł.

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie gminnym ulega stałym podwyżkom w całej Polsce z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest – rzecz jasna – każdorazowy wzrost kwot oferowanych w postępowaniu przetargowym przez prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem i gospodarką odpadami. Dalszymi czynnikami wzrostu cen są rosnące koszty wszystkich zadań wynikających z gospodarki odpadami, do których należą również: zbieranie odpadów, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna tego systemu oraz edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

W ostatnim ogłoszonym w naszym mieście postępowaniu przetargowym na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Siemianowice Śląskie", pomimo powiadomienia wszystkich przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej mogących świadczyć usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie oraz publikacji ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej UM prowadzonego postępowania, ofertę złożył tylko jeden podmiot, tj. konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o. w Chorzowie oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. Wysokość kwoty oferowanej za wykonanie powyższego zadania spowodowała konieczność znacznej podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

Siemianowickie stawki po podwyżce wynikającej z rozstrzygniętego przetargu, nie odbiegają od średnich stawek, jakie wprowadziły inne miasta  Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Przykładowe stawki opłat "od jednego mieszkańca" w innych miastach wynoszą: 

 • Świętochłowice: 32,50 zł (stawka obowiązuje od VII 2022 r.),
 • Świerklaniec: 39,00 zł (stawka obowiązująca od VII 2022 r.),
 • Mysłowice: 31,80 zł (stawka obowiązuje od VII 2022 r.),
 • Gierałtowice: 41,24 zł (stawka obowiązuje od VII 2022 r.),
 • Czeladź: 33,00 zł (stawka obowiązuje od II 2022 r.),
 • Radzionków: 33,50 zł (stawka obowiązuje od IX 2021 r.),
 • Piekary Śląskie: 38,00 zł (stawka obowiązuje od I 2022 r.),
 • Będzin: 36,00 zł (stawka obowiązuje od IX 2020 r.).

Spekulacje na temat podniesienia stawek

Uchwalenie nowych stawek poprzedzone było burzliwą dyskusją wśród radnych, w której kością niezgody było zrozumienie realiów współpracy z firmami odbierającymi i gospodarującymi odpadami w kontekście zabezpieczenia interesów gminy przed przerwaniem ciągłości w odbiorze odpadów.

Część radnych spekulowała, że być może nie trzeba by było podnosić stawek za odbiór i gospodarkę odpadów, gdyby Urząd Miasta, zamiast ogłoszenia przetargu, zdecydował się na możliwe przedłużenie (zgodnie z aktualną jeszcze umową o maks. 6 miesięcy) współpracy z dotychczasowym operatorem, ustalając jednocześnie nowe stawki odbioru odpadów w drodze bezpośrednich negocjacji.

Takie rozwiązanie, choć możliwe z punktu widzenia formalnego, wiązało się jednak, zdaniem miejskich urzędników, ze zbyt dużym ryzykiem otrzymania ze strony dotychczasowego operatora, tak zwanej „propozycji nie do odrzucenia”. Taki scenariusz był bardzo prawdopodobny, bo miasto osłabione negocjacyjnie przez brak alternatywnego operatora musiałoby przyjąć propozycję bez względu na wysokość zaproponowanej stawki lub ryzykować przerwaniem ciągłości w odbioru odpadów do czasu wyłonienia w drodze przetargu nowego operatora. Na to jednak nie było zgody zarówno ze strony Urzędu jak i większości radnych, którzy projekt koniecznych podwyżek jednak przegłosowali.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również