Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Rozdział mieszkań do remontu kapitalnego

  • Dodano: 2019-12-09 13:15

W dniach od 9 grudnia do 11 grudnia 2019 roku, zostaną udostępnione do obejrzenia lokale mieszkalne przeznaczone do remontu kapitalnego we własnym zakresie i na własny koszt. Osoby uprawnione, znajdujące się na listach osób oczekujących, będą mogły oglądać poszczególne mieszkania zgodnie z przedstawionym harmonogramem, zawierającym szczegółowe informacje w tym dzień i godzinę oglądania.

Kto może brać udział w rozdziale mieszkań do remontu kapitalnego?

W rozdziale mogą uczestniczyć osoby (za wyjątkiem osób oczekujących na mieszkanie na podstawie wyroku eksmisyjnego) zakwalifikowane do przydziału mieszkania, znajdujące się na właściwych listach w siemianowickim Urzędzie Miasta. Osoby znajdujące się na innych listach niż lokali do remontu kapitalnego, zobowiązane będą złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające dysponowanie środkami finansowymi, umożliwiającymi przeprowadzenie koniecznego remontu kapitalnego we własnym zakresie i na własny koszt.

Przydział lokalu

W terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu rozdziału tj. do 16 grudnia 2019 roku osoby uczestniczące w rozdziale, zainteresowane przyjęciem lokalu, składają pisemny wniosek, który powinien zawierać maksymalnie 5 wytypowanych mieszkań (dokładny adres) zgodnie z kolejnością zainteresowania wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane dochody za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku (tj. wrzesień 2019 – listopad 2019), deklaracją o wysokości dochodów oraz oświadczeniem o stanie majątkowym. Wnioski należy składać w kancelarii podawczej Urzędu Miasta z zachowaniem wspomnianego terminu.
O kolejności przydziału lokali do remontu kapitalnego będzie decydować data złożonego wniosku o najem lokalu mieszkalnego, zgodnie z kolejnością na liście.
W terminie 21 dni od daty zakończenia udostępnienia lokali, Urząd Miasta sporządzi listę przydzielonych lokali do remontu kapitalnego.

Prace remontowe i umowa

Osoba, której w wyniku zakończenia rozdziału przydzielono lokal do remontu przed otrzymaniem skierowania do zawarcia Porozumienia o udostępnieniu lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia wykonania remontu mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt.

Kolejnym etapem jest zawarcie, na okres 12 miesięcy, porozumienia pomiędzy gminą, a przyszłym najemcą w celu przeprowadzenia remontu. Termin zakończenia remontu, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, może zostać prolongowany jednokrotnie, maksymalnie o 6 miesięcy pod warunkiem zaawansowania prac remontowych w co najmniej 50%.

Po zakończeniu prac remontowych, przeprowadzonych zgodnie z zawartym porozumieniem, zostanie zawarta umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony pod warunkiem braku zaległości w opłatach przyjętego lokalu.

Załączniki

oświadczenie (pdf, 13.06 KB)

deklaracja (pdf, 20.40 KB)

Harmonogram (pdf, 203.75 KB)

Sylwia GerlaczekSylwia Gerlaczek
źródło: UM Siemianowice Śląskie (autor: Jakub Krześlak)

Komentarze (2)    dodaj komentarz »

  • mixy

    Mieszkanie w kiere trza wsadzić majątek we bardzo krótkim czasie. A czynsz naliczajom jak za wyremontowane. Fajny se sposób znaleźli na zarobianie na ludziach. Bo potem dostajom wyremontowane, abo prawie wyremontowane mieszkanie.

  • mixy

    Mieszkanie w kiere trza wsadzić majątek we bardzo krótkim czasie. A czynsz naliczajom jak za wyremontowane. Fajny se sposób znaleźli na zarobianie na ludziach. Bo potem dostajom wyremontowane, abo prawie wyremontowane mieszkanie.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.