Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Ruszają elektroniczne zgłoszenia do programu Wyprawka 300+

  • Dodano: 2018-07-02 10:15, aktualizacja: 2018-07-02 14:27

Od dzisiaj- 1 lipca można składać DROGĄ ELEKTRONICZNĄ wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „ Dobry start”, popularnie zwanym Wyprawka 300+. Wnioski składane osobiście – będą przyjmowane od 1 sierpnia.

Komu świadczenie przysługuje?

Zgodnie z § 4 Świadczenie "Dobry start" przysługuje:
*Rodzicom,  opiekunom  faktycznym,  opiekunom  prawnym,  rodzinom  zastępczym,  osobom  prowadzącym  rodzinne domy  dziecka,  dyrektorom  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  dyrektorom  regionalnych  placówek  opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
*Osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1)   przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2)   przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Zgodnie z § 7 na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Gdzie złożyć wniosek?

Rodziny  zastępcze,  osoby  prowadzące  rodzinne domy  dziecka,  dyrektorzy  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  dyrektorzy  regionalnych  placówek  opiekuńczo-terapeutycznych - składają wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na ulicy Szkolnej.   Pozostałe osoby: w Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Michałkowicka 105.

Komu świadczenie nie należy się?

Zgodnie z § 6 świadczenie „ Dobry start” nie przysługuje: jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Nie przysługuje też na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Kiedy nastąpi wypłata świadczenia?

Wypłata świadczeń nastąpi również zgodnie z zapisem w rozporządzeniu § 29:
-wnioski złożone w lipcu lub sierpniu - ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.
-kolejne miesiące - ustalenie  prawa  do  świadczenia  dobry  start  oraz  wypłata  przysługującego  świadczenia  następuje  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Od kiedy przyjmowane będą wnioski?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
W formie elektronicznej składamy po przez:

  • bankowość elektroniczną,
  • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dla osób posiadających profil zaufany,
  • emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl
  • PUE ZUS – wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS dla osób posiadających profil PUE.

autor: Katarzyna Iskrowicz, ERW

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również