Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Siemianowicka inicjatywa wobec zadłużeń mieszkaniowych

  • Dodano: 2018-04-13 07:45, aktualizacja: 2018-04-12 13:54

Zadłużenie czynszowe to poważny problem większości miast, posiadających komunalny zasób mieszkaniowy. Lokatorzy nie płacą czynszu z różnych powodów – nie zawsze jednak wynika to z trudnej sytuacji finansowej lub życiowej. Zgodnie z danymi siemianowickiego Wydziału Gospodarki Lokalowej, w roku 2017 w naszym mieście zadłużenie wyniosło 27 589 194, 86 zł.

W związku z narastającym zjawiskiem i brakiem skutecznych uregulowań prawnych pozwalających je zatrzymać, Siemianowice Śląskie inicjują debatę dotyczącą problematyki zadłużenia w gminnych zasobach mieszkaniowych. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, samorządowców oraz naczelników wydziałów lokalowych wszystkich miast członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Debata odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w Siemianowickim Centrum Kultury Parku Tradycji.

Mamy nadzieję, że podczas debaty zostaną wypracowane wspólne pomysły, które dadzą gminom nowe narzędzia, umożliwiające odzyskiwanie zaległości czynszowych – mówi Aneta Morel, naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej.
Opracowane podczas debaty postulaty, zostaną przesłane do Sejmu RP w celu wspólnego przygotowania nowych zapisów legislacyjnych, które pomogą polskim gminom w walce z zadłużeniami czynszowymi.

Siemianowice Śląskie dysponują 4,5 tys. lokali komunalnych. Przeliczając kwotę całkowitą zadłużenia, średnio na jedno mieszkanie komunalne przypada 6 tys. długu. Urząd Miasta, wychodząc naprzeciw lokatorom, mającym zaległości w opłatach czynszowych, proponuje następujące formy pomocy:

  • Odpracowanie zadłużenia – w celu redukcji zadłużenia czynszowego gmina umożliwia dłużnikom, mającym ograniczone możliwości płatnicze lub pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zamianę świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe poprzez odpracowanie zaległości czynszowych.
  • Spłata zaległości w ratach – ta forma pomocy uruchamia możliwość podzielenia zaległości czynszowych i spłacenie ich w ratach. Maksymalny okres na jaki może zostać rozłożona zaległość czynszowa to 5 lat (60 rat).
  • Bank Zamiany Mieszkań – pomaga zainteresowanym osobom zamienić mieszkania oraz znaleźć kontrahenta, który w zależności od swoich możliwości, deklaruje chęć zamiany lokum ze spłatą całości bądź części zadłużenia.
  • Dodatki mieszkaniowe – to częściowe wsparcie w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Kwota dofinansowania uzależniona jest od kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania.

Jak widać nasze miasto stwarza dłużnikom możliwość wyjścia z długów. Niestety pomimo oferowanych rozwiązań, wciąż jest zbyt mało osób, które spłacają swoje zadłużenie. Stąd konieczność przeanalizowania problemu i podjęcia odpowiednich kroków nie tylko na tle regionu, ale i w skali ogólnopolskiej.

autor: Dagmara Brudek-Schulz

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również