Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Śląskie Forum Pełnomocników Osób Niepełnosprawnych

  • Dodano: 2018-03-26 11:45, aktualizacja: 2018-03-27 14:15

21 marca br. w Willi Fitznera w Siemianowicach Śląskich odbyło się Śląskie Forum Pełnomocników Osób Niepełnosprawnych, którego organizatorami byli: pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych Edyta Świątczak - Gurzęda oraz Wydział Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Patronat nad Śląskim Forum objął prezydent miasta Siemianowice Śląskie – Rafał Piech.

Zaproszonych gości uroczyście przywitała dr Anna Zasada – Chorab II zastępca prezydenta miasta Siemianowice Śląskie oraz Jan Zieliński pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

Prelegentami byli eksperci z dziedzin bliskich środowisku osób z niepełnosprawnością. Elżbieta Oczkowicz wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Katowicach przybliżyła zebranym temat uniwersalnego projektowania, likwidacji barier architektonicznych, czy urbanistycznych. Wskazała wiele możliwości dostosowania przestrzeni i budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kolejnym prelegentem była Bogusława Kuczyńska inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, która przedstawiła zebranym główne założenia oraz sposoby finansowania Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

Program obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Natomiast Patrycja Rojek – członek Zarządu Ogólnopolskiego Forum WTZ, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „UNIKAT” w Katowicach omówiła szczegółowo zmiany w ustawie dotyczącej funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Wskazała również kierunki wdrażania zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wśród gości Forum oprócz pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych z województwa śląskiego zaszczycili nas swą obecnością przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych.

Sprawy bieżące podsumował  Jan Zieliński – pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.Wszystkie wykłady zakończyły się licznymi pytaniami do prowadzących, którzy chętnie odpowiadali na pytania słuchaczy. Jednogłośnie wszyscy podkreślili potrzebę organizacji kolejnych spotkań, dzięki którym możliwa jest wymiana dobrych praktyk, ale i dyskusja o potrzebach w środowisku rodzin, jak i osób z niepełnosprawnością. Wszystkim obecnym pragniemy serdecznie podziękować za czynny udział i obiecujemy, że tematy poruszone podczas Forum będą miały swój ciąg dalszy.

autor: Sabina Miland

Najnowsze informacje z Siemianowic Śląskich w Twojej skrzynce e-mail

Dodanie e-maila do bazy prenumeratorów oznacza akceptację regulaminu »

Następna informacja

Dodaj komentarz

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.