Wiadomości z Siemianowic Śląskich

ŚZGiP: Musimy ratować szpitale i dbać o bezpieczeństwo pacjentów

  • Dodano: 2020-06-17 06:00, aktualizacja: 2020-06-17 06:49

Prezydenci miast z województwa śląskiego przyjęli apel w sprawie finansowania działalności szpitali miejskich i powiatowych w okresie epidemii. Postulują w nim konieczność ustalenia nowych zasad rozliczania szpitali z udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz wprowadzenie testów przesiewowych w kierunku Sars-Cov-2 na szeroką skalę w służbie zdrowia.

Musimy szybko reagować. Na nas spoczywa bowiem odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjentów, ale też pracowników służby zdrowia. Bez wdrożenia rozwiązań, które proponujemy w przyjętym apelu szpitalom miejskim i powiatowym grozi zapaść – wyjaśnia Grażyna Dziedzic, Prezydent Rudy Śląskiej, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która zainicjowała przygotowanie apelu.

Nowe zasady w rozliczaniu ryczałtów i finansowaniu testów – główne postulaty

Temat ochrony zdrowia wielokrotnie przewijał się w ostatnich latach na forum Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu, który działa w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W listopadzie 2019 r. jego członkowie uzgodnili, że wspólnie będą walczyć o lepszy system opieki zdrowotnej. Ten od zawsze był niedofinansowany, a wdrożenie w 2017 r. tzw. sieci szpitali tylko pogłębiło jego wcześniejsze problemy. Od marca br. system opieki zdrowotnej z dużą skutecznością „dobija” epidemia.

Niezależnie od bieżących problemów szpitali, na których barkach spoczywa główny ciężar zmagań z epidemią, trzeba pamiętać o konieczności urealnienia wysokości ryczałtów, które wciąż bazują na historycznych wynikach z 2015 r. Od tego czasu nastąpił ogromny wzrost wszelkich kosztów, w tym wydatków związanych z regulacjami rządowymi, takimi jak wyśrubowane limity liczby pielęgniarek czy ustawowe wzrosty płac – mówi Adam Neumann, Prezydent Gliwic.

Konieczność rozliczenia ryczałtów w oparciu o aktualne reguły, przy tak dramatycznym wzroście kosztów związanych z Sars-Cov-2, może pogrążyć wiele placówek. Drugim problemem jest to, że nie zostały wdrożone zasady finansowania testów przesiewowych dla pacjentów i personelu szpitali.

Wobec narastających problemów w szpitalach miejskich i powiatowych podczas wideokonferencji Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu (9.06) samorządowcy przyjęli w formie apelu najważniejsze postulaty w tym zakresie, tj.:

  • pilne ustalenie nowych zasad rozliczania ryczałtu uwzględniających z jednej strony zmniejszenie liczby pacjentów przyjmowanych do szpitala spowodowane pandemią, a z drugiej strony dramatyczny wzrost kosztów zakupu środków ochrony osobistej, a także pozostałych usług obcych;
  • uregulowanie zasad finansowania kosztów testów przesiewowych w kierunku Sars-Cov-2 dla wszystkich pacjentów i personelu szpitala.

Szpitale poza listą wsparcia z tarcz antykryzysowych

Ze względu na przyjęte kryteria - w ramach wsparcia udzielanego przedsiębiorcom - w kolejnych tarczach antykryzysowych specyficzna grupa podmiotów gospodarczych, jaką są szpitale nie może skorzystać z pomocy państwa.

Jednocześnie to właśnie na tej grupie spoczywa największy ciężar walki z epidemią – dodaje Grażyna Dziedzic.

Szpitale prowadzone w ramach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie mogą uzyskać dofinansowania z mocy prawa. Zaś te prowadzone w formie spółek kapitałowych są podmiotami o statusie dużych przedsiębiorstw.

Takie szpitale z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia nie kwalifikują się do uzyskania stosownej pomocy. Wynika to z tego, że nie odnotowują spadku obrotów, który jest kryterium udzielenia pomocy w przypadku COVID-19 – mówi Władysław Perchaluk, Prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Niezbędne testy w szpitalach na szeroką skalę

To, z czym w ostatnich miesiącach boryka się polska służba zdrowia, to m.in. wzrost cen nabywanych materiałów i wyrobów medycznych. Jednocześnie to właśnie w dobie epidemii - ze względu na duże ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 - w takich placówkach występuje uzasadnione zapotrzebowanie na dużą ilość zapasów materiałowych i produktów ochrony osobistej, które zużywane są każdego dnia.

Szpitale miejskie i powiatowe zapewniają udzielanie świadczeń zdrowotnych wszystkim ubezpieczonym. Musi się to odbywać w bezpiecznych dla pacjentów i personelu warunkach. Dlatego przeprowadzanie testów przesiewowych w takich placówkach nie może być kwestionowane – mówi Katarzyna Adamek, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Z uwagi na skalę potrzeb w tym zakresie i aktualne problemy finansowe szpitali, samorządy lokalne proponują, aby testy w dużym stopniu były finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Problem z wykonaniem ryczałtów – muszą się zmienić zasady

Z uwagi na trwającą epidemię szpitale nie były w stanie wykonać zaplanowanego ryczałtu w zakresie świadczeń zdrowotnych w ostatnich miesiącach. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami niski poziom jego wykonania w tym roku będzie rzutował na jego wysokość w 2021 r. (ryczałt zostanie obniżony o wartość niedowykonania).

W województwie śląskim tzw. niedowykonania w największych szpitalach sięgają 8 mln zł. Taki stan rzeczy doprowadzi do głębokiej zapaści i tak już pogrążonych w kryzysie finansowym szpitali – podsumowuje Michał Bieda, Wiceprezydent Bytomia.

Dlatego też samorządy oczekują, że szpitale miejskie i powiatowe otrzymają z NFZ kwoty ryczałtu za udzielone świadczenia zdrowotne w wymiarach i wysokościach pierwotnie zakontraktowanych dla roku 2020, ale z uwzględnieniem rzeczywiście udzielonych w tym roku świadczeń, a nie tych zakontraktowanych. Takie rozwiązanie przynajmniej w części umożliwi zwaloryzowanie wartości świadczeń zdrowotnych w 2020 r. i w latach następnych. To też pokryje koszty, które ponoszą szpitale powiatowe i miejskie na profilaktykę COVID-19.

Apel dostępny tutaj


ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 140 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych (www.silesia.org.pl).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również