Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu

  • Dodano: 2015-06-11 08:15, aktualizacja: 2015-06-10 11:05

Wydział Spraw Obywatelskich przypomina, że wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wraz z kompletem załączników należy składać do 15 dnia miesiąca w którym odbywa się posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Posiedzenia Komisji odbywają się zwyczajowo w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.Opłata roczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:

525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata naliczana jest proporcjonalnie do końca każdego roku kalendarzowego.

Do końca stycznia każdego roku kalendarzowego przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, na podstawie którego zostanie naliczona opłata na rok bieżący.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży brutto w roku poprzednim przekroczyła:

37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości tych napojów w roku poprzednim,

37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek Urzędu Miasta w całości lub w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Terminy płatności ww. opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły co oznacza, że nie ma możliwości wydłużenia wyznaczonych terminów w przypadku gdy koniec terminu przypada w dzień wolny od pracy.
 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.