Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

XIX Sesja Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich

  • Dodano: 2016-05-04 07:45, aktualizacja: 2018-03-27 14:21
XIX Sesja Rady Miasta Siemianowice Śląskie rozpoczęła się od miłego akcentu, przewodniczący Rady Miasta Adam Cebula złożył najserdeczniejsze życzenia urodzinowe radnej Katarzynie Cichos. Wraz z kwiatami otrzymała ona gratulacje od wszystkich radnych. 
 
 
Następnie radni przyjęli Oświadczenie o Upamiętnieniu 95 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Wniosek ten został przyjęty 19 głosami natomiast dwóch radnych nie uczestniczyło w głosowaniu. 
 
 
Na wniosek przewodniczącego Rady Miasta uczestniczący w posiedzeniu Bronisław Korfanty  wygłosił krótką przemowę w której odwołał się do historii III Powstania Śląskiego wraz z przypomnieniem wygłoszonego w Katowicach historycznego przemówienia wybitnego siemianowiczanina Wojciecha Korfantego.
 
 
Z kolei zastępca prezydenta Anna Zasada-Chorab przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej, a następnie Rada Miasta wysłuchała interpelacji radnych, których było dwadzieścia.
 
 
Przedstawione Radzie Miasta zostały: „Koncepcja rozwoju i remontów infrastruktury drogowej. Plany na lata 2016-2018”, a także raport o „Funkcjonowaniu komunikacji publicznej i budowie punktu przesiadkowych w Siemianowicach Śląskich” i „Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015 rok”. Pełne treści tychże dokumentów ukażą się w najbliższych dniach.
 
 
Prócz przyjętej na początku obrad uchwały o „Oświadczeniu o Upamiętnieniu 95 rocznicy wybuchu Powstania Śląskiego”, radni przyjęli wszystkie 12 pozostałych uchwał większością głosów. Wartym odnotowania jest to, iż największe dyskusje poprzedziły przyjęcie uchwał dotyczących zmian budżetu miasta na 2016 rok, a także uchwały o utworzeniu Zespołu Szkół Nr 2 w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ulicy Wyspiańskiego 5 i utworzeniu Zespołu Szkół Nr 2 w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ulicy leśnej 1. Podzielone zdania były w kwestii uchwały o powołaniu doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta, a dokładniej liczby jej członków. W toku dyskusji ograniczono ich liczbę z 7 do 5.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.