Wiadomości z Siemianowic Śląskich

XLVII sesja Rady Miasta – 25 sierpnia

 • Dodano: 2022-08-16 09:15

XLVII sesja Rady Miasta odbędzie się w Ratuszu, w czwartek 25 sierpnia o godz. 13.00.

Porządek obrad będzie następujący:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 04 czerwca 2022 r. i 23 czerwca 2022 r.
 4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • 1/XLVII/2022 – przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za rok 2021
 • 2/XLVII/2022 – przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024
 • 3/XLVII/2022 – przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemianowice Śląskie
 • 4/XLVII/2022 – przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Bańgów w Siemianowicach Śląskich”
 • 5/XLVII/2022 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego usytuowanego na nieruchomości położonej w rej. ul. Michałkowickiej, stanowiącej działkę nr 53-3297/4 o pow. 27 m², zapisanej w księdze wieczystej KAŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ. z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste
 • 6/XLVII/2022 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego usytuowanego na nieruchomości położonej w rej. ul. Michałkowickiej, stanowiącej działkę nr 53-3306/4 o pow. 25 m², zapisanej w księdze wieczystej KAŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste
 • 7/XLVII/2022 –wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr 9 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej ŚŚŚŚ.., stanowiącej działkę nr 53-1646/200 o pow. 1785 m², zapisanej w księdze wieczystej KAŚŚŚŚŚŚŚŚ.. z równoczesną sprzedażą udziału w prawie własności gruntu
 • 8/XLVII/2022 – przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2022 pod nazwą „Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich”
 • 9/XLVII/2022 –przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Pawła Stalmacha, Lucjana Rydla oraz Srokowieckiej w Siemianowicach Śląskich”
 • 10/XLVII/2022 – określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie
 1. Sprawy informacyjne.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również