Sprawy urzędowe: Pomoc społeczna

Starasz się o zasiłek socjalny? Interesują Cię inne świadczenia z pomocy społecznej? Nie wiesz, czy spełniasz kryteria? Sprawdź, jak korzystać z pomocy społecznej w Siemianowicach Śląskich.

Jak korzystać z pomocy społecznej w Siemianowicach Śląskich?

Realizacja spraw związanych z pomocą społeczną w Siemianowicach Śląskich odbywa się poprzez ośrodek pomocy społecznej, którego celem jest realizowanie polityki społecznej. Sam ośrodek pomocy społecznej to instytucja samorządowa, która realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych.

Placówka posiada uprawienia do przyznawania m.in. zasiłków celowych oraz świadczeń rodzinnych. W wielu przypadkach by otrzymać świadczenie należy spełniać kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. Dochód zależny jest od rodzaju świadczenia, o które się starasz. O pomoc społeczną może wystąpić obywatel Polski, cudzoziemiec z ważnym zezwoleniem oraz każdy obywatel UE, który mieszka i przebywa w Polsce.

Warto podkreślić, że często udzielenie pomocy społecznej poprzedzone jest spotkaniem z pracownikiem społecznym, którego zadaniem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Co do zasady świadczenia dedykowane są osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.