Sprawy urzędowe: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Każdy, kto chce sprzedawać alkohol w restauracji lub w formie sprzedaży detalicznej musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Nie wiesz, jak uzyskać koncesję na alkohol w Siemianowicach Śląskich? Zastanawiasz się, jakie są rodzaje koncesji? Jesteś ciekaw, jakie warunki musisz spełnić? Sprawdź, jak zdobyć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w Siemianowicach Śląskich.

Jak zdobyć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w Siemianowicach Śląskich?

Koncesja na alkohol w Siemianowicach Śląskich wydawana jest na wniosek i w zależności od lokalu może być przyznawana na 2 lub 4 lata. Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy. Istnieją 3 kategorie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: do 4,5% alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% alkoholu i bez piwa oraz powyżej 18% zawartości alkoholu. Wysokość opłaty za każdą grupę jest inna i zależna jest też od wartości sprzedaży alkoholu, jeżeli jest to kolejne zezwolenie.

Na decyzję nie powinno czekać się dłużej niż miesiąc. Do wniosku o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć także m.in. decyzję o zatwierdzeniu i wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu, w którym alkohol będzie sprzedawany oraz zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku.