Wiadomości / Dziesiąte miejsce w subregionie centralnym