Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Dodano: 2024-02-08 10:15

O obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych muszą pamiętać wszyscy właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ). Co dwa lata zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nieruchomości te podlegają kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych do tego celu pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Tegoroczne kontrole odbywają się według planu w okresie od stycznia do marca br. i obejmują nieruchomości, które nie były kontrolowane w tamtym roku.

Na czym polega kontrola?

Kontrola w pierwszej kolejności polega na wezwaniu właścicieli nieruchomości do Urzędu Miasta celem okazania dokumentów potwierdzających częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków czyli: umów, rachunków, faktur VAT lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi opróżnienia w odniesieniu do analizy zużycia wody na danej nieruchomości.

Interwencyjne przypadki będą kontrolowane na bieżąco. Właściciele, którzy nie są zgłoszeni do ewidencji a posiadają lub nabyli w ostatnim czasie zbiornik bezodpływowy lub POŚ powinni niezwłocznie dokonać takiego wpisu/zgłoszenia.

Wykaz przedsiębiorców, którzy mogą świadczyć tego typu usługi na terenie Miasta Siemianowice Śląskie jest dostępny pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/31610941.

Regulamin

Należy pamiętać, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta w przypadku zbiorników bezodpływowych pozbywanie się nieczystości ciekłych powinno się odbywać w sposób gwarantujący niedopuszczenie do ich przepełniania się, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, natomiast w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób wynikający z instrukcji eksploatacji danego typu instalacji, intensywności użytkowania, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Za pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa grozi nałożenie mandatu karnego przez Straż Miejską. Brak opróżnienia skutkuje zastosowaniem procedury opróżnienia zastępczego, przy zastosowaniu górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, określonej Uchwałą Rady Miasta Siemianowice Śląskie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również