Wiadomości z Siemianowic Śląskich

MOPS poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych

  • Dodano: 2021-02-19 07:00, aktualizacja: 2021-02-18 19:42

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich nadal poszukuje osób, które chciałyby pełnić funkcje opiekunów prawnych oraz kuratorów.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba: posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych, a także osoba w stosunku, do której nie zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Opiekun prawny ustanawiany jest dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Osoba taka jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych, a więc opiekun jest powołany do ochrony interesów osobistych i majątkowych osoby pozostającej pod jego opieką i podlega w tym zakresie nadzorowi sądu rodzinnego.

Kurator z kolei może być ustanowiony dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd rodzinny

Opiekun lub kurator powinien wykonywać swe czynności tak jak tego wymaga dobro osoby pozostającej pod jego opieką (kuratelą), a naruszenie jej dobra stanowi podstawę do zwolnienia opiekuna lub kuratora. Opiekun lub kurator nie działa – nawet w najmniejszym stopniu – w celu zaspokajania własnych potrzeb.

Sąd rodzinny może przyznać opiekunowi lub kuratorowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie pokrywane  z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony, a jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez  ośrodek  pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia .

Osoby zainteresowane tą formą pomocy drugiemu człowiekowi prosi się o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. przy ul. Szkolnej 17 pod nr telefonu 32 765 62 42.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również